Odkryj nową funkcję AI w Jira Cloud Premium i Enterprise! Uprość wyszukiwanie zgłoszeń

Jira, platforma do zarządzania projektami i śledzenia błędów, jest szeroko stosowana przez zespoły IT oraz inne działy w organizacjach na całym świecie. Tradycyjnie do wyszukiwania zgłoszeń, Jira oferuje JQL (Jira Query Language) – język zapytań umożliwiający elastyczne wyszukiwanie na podstawie specyficznych kryteriów. Choć JQL jest potężnym narzędziem, dla osób bez technicznego tła może stanowić wyzwanie. Uprość wyszukiwanie zgłoszeń dzięki nowej funkcji AI w JIRA 

Ostatnio, w wersjach Jira Cloud Premium oraz Enterprise, wprowadzono nową funkcję opartą na sztucznej inteligencji, która umożliwia wyszukiwanie zgłoszeń przy użyciu języka naturalnego. Ta nowoczesna funkcja, znana jako „Natural Language Processing” (NLP) w wyszukiwaniu, pozwala użytkownikom formułować zapytania w sposób bardziej intuicyjny i zrozumiały, bez potrzeby znajomości skomplikowanej składni JQL. Uprość wyszukiwanie zgłoszeń dzięki nowej funkcji AI w JIRA 

Jak działa wyszukiwanie za pomocą języka naturalnego w Jira?

Sztuczna inteligencja (AI) za kulisami analizuje wprowadzony przez użytkownika tekst i tłumaczy go na odpowiednie zapytanie JQL. Proces ten obejmuje analizę semantyczną zdań, rozpoznawanie kluczowych terminów i kontekstów, a także przekształcanie naturalnego języka na struktury zapytań, które rozumie Jira. Umożliwia to użytkownikom formułowanie zapytań takich jak „Pokaż otwarte błędy zgłoszone przez mnie w ostatnim miesiącu” bez potrzeby wiedzy o specyficznych etykietach czy składni JQL. Uprość wyszukiwanie zgłoszeń dzięki nowej funkcji AI w JIRA

Uprość wyszukiwanie zgłoszeń dzięki nowej funkcji AI w JIRA

Jak uruchomić funkcje AI w Jira Cloud?

Wymagania do uruchomienia wyszukiwania NLP

Aby korzystać z funkcji wyszukiwania NLP w Jira Cloud Premium lub Enterprise, organizacja musi spełniać kilka wymagań:

  • Subskrypcja odpowiedniego planu: Funkcja jest dostępna tylko w planach Premium lub Enterprise.

  • Uprawnienia: Użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do przeglądania zgłoszeń, które chcą wyszukiwać.

  • Włączenie funkcjonalności: Administrator organizacji musi uruchomić Atlassian Inteligence dla wybrago produktu

Zalety wykorzystania AI w wyszukiwaniu zgłoszeń‌

  • Zwiększona dostępność: Ułatwia nowym użytkownikom, bez tła technicznego, używanie zaawansowanych funkcji Jira.

  • Efektywność: Zmniejsza czas potrzebny na naukę i stosowanie JQL, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne wyszukiwanie potrzebnych informacji.

  • Intuicyjność: Naturalny język sprawia, że zapytania są bardziej intuicyjne i mniej podatne na błędy wynikające z niewłaściwego użycia składni JQL.

Przykłady zapytań z wykorzystaniem AI

AI: list high or highest priority issue → JQL priority IN („High”, „Highest”)

AI: Find issue assigned to me due this week → assignee = currentUser() and due <= endOfWeek()

AI: Show me all Bugs and assignee to me -> issueType = „Bug” and assignee = currentUser()

atlassian

Podsumowanie

Wprowadzenie mechanizmu AI do wyszukiwania zgłoszeń w Jira jest krokiem w stronę bardziej dostępnego interfejsu, który umożliwia wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich poziomu technicznego, efektywnie korzystać z potężnych funkcji tej platformy. Ta nowa funkcja otwiera Jira na szerszą grupę użytkowników i może zmienić sposób, w jaki zespoły zarządzają swoimi projektami i zgłoszeniami. Na ten moment nie jest to rozwiązanie idealne ale dobry wstęp do wprowadzenia łatwiejszego wyszukiwania. .....Uprość wyszukiwanie zgłoszeń dzięki nowej funkcji AI w JIRA