Rest Assured

Rest Assured i Java: Kompleksowe Testowanie Rest API

Szkolenie „Rest Assured i Java: Kompleksowe Testowanie Rest API” to intensywny i kompleksowy kurs, który wprowadza uczestników w automatyzację testów REST API z użyciem biblioteki Rest Аssured i języka Java.

Opis szkolenia

Szkolenie „Rest Аssured i Java: Kompleksowe Testowanie Rest API” to intensywny kurs, który wprowadza uczestników w świat automatyzacji testów REST API za pomocą biblioteki Rest Аssured i języka Java.

Uczestnicy nauczą się tworzyć skuteczne i niezawodne testy API, poznając najlepsze praktyki w zakresie projektowania testów, autoryzacji oraz obsługi różnych metod HTTP. Kurs obejmuje także integrację testów z narzędziami CI/CD, co pozwala na automatyzację procesów testowania w cyklu rozwoju oprogramowania.

Program szkolenia

 • Omówienie celu i korzyści automatyzacji testów API
 • Przegląd biblioteki Rest Аssured i jej zastosowań
 • Co to jest REST API?
 • HTTP metody: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH
 • Statusy odpowiedzi HTTP
 • Instalacja JDK i IntelliJ
 • Konfiguracja projektu Maven/Gradle dla Rest Assured
 • Instalacja i konfiguracja JUnit
 • Struktura prostego testu Rest Аssured z użyciem JUnit
 • Wysyłanie pierwszych zapytań GET i POST
 • Struktura programu w Javie
 • Typy danych, zmienne, operatory
 • Instrukcje sterujące (if, switch, pętle)
 • Kolekcje (List, Set, Map)
 • Strumienie (Streams)
 • Wyjątki i obsługa błędów
 • Parsowanie odpowiedzi JSON i XML
 • Walidacja danych w odpowiedziach
 • Autoryzacja podstawowa
 • Autoryzacja Bearer Token
 • OAuth 2.0
 • Testowanie metod PUT, DELETE, PATCH
 • Testowanie nagłówków i parametrów zapytań
 • Logowanie zapytań i odpowiedzi
 • Debugowanie testów API
 • Korzystanie z zmiennych i konfiguracji globalnej
 • Użycie wzorców projektowych w testach Rest Аssured
 • Konfiguracja Jenkins/Travis CI do uruchamiania testów Rest Assured
 • Automatyzacja procesu testowania
 • Symulowanie błędów serwera i klienta
 • Testowanie ograniczeń API
 • Wprowadzenie do narzędzi do generowania danych (np. Faker)
 • Tworzenie dynamicznych danych testowych
 • Wczytywanie plików JSON z plików
 • Formatowanie i walidacja struktury JSON
 • Tworzenie złożonych zapytań z dużymi plikami JSON
 • Pisanie testów z użyciem JUnit
 • Organizacja i uruchamianie testów z Rest Assured w środowisku JUnit
 • Tworzenie testowych przypadków i zestawów testów
 • Hamcrest: Matchery do asercji
 • Gson i Jackson: Parsowanie JSON
 • Wprowadzenie do raportowania wyników testów
 • Konfiguracja i użycie biblioteki Allure do generowania raportów
 • Analiza raportów i wykorzystanie ich do poprawy jakości testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Programistów, którzy chcą zautomatyzować testowanie swoich API.

 • Testerów oprogramowania pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie
  automatyzacji testów.

 • Specjalistów DevOps, którzy chcą integrować testy API z narzędziami CI/CD.

 • Każdego, kto jest zaangażowany w projekty komercyjne lub open-source i pragnie
  zrozumieć, jak efektywnie testować REST API.  .......

Korzyści z uczestnictwa

 • Zwiększenie efektywności: Nauka tworzenia automatycznych testów API, co
  przyspiesza proces testowania i redukuje błędy manualne.

 • Pogłębienie wiedzy technicznej: Zdobycie praktycznej wiedzy na temat biblioteki
  Rest Аssured oraz języka Java w kontekście testowania REST API.

 • Lepsza jakość oprogramowania: Umiejętność projektowania i implementacji
  skutecznych testów, co przekłada się na wyższą jakość testowanego
  oprogramowania.

 • Integracja z CI/CD: Nauka integracji testów z narzędziami Continuous Integration/
  Continuous Deployment, co pozwala na automatyzację procesów testowania

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy: Podniesienie kwalifikacji, co może
  prowadzić do lepszych możliwości zawodowych i rozwoju kariery.

 • Praktyczne doświadczenie: Ćwiczenia i przykłady z rzeczywistych projektów, które
  można zastosować w codziennej pracy.

 • Aktualizacja umiejętności: Poznanie najnowszych trendów i najlepszych praktyk w
  zakresie testowania REST AP

Formularz kontaktowy

Rest Api Kurs Rest Api Kurs Java Restapi Java Restapi

Rest Аssured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Аssured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Аssured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Аssured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Аssured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Аssured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Аssured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Аssured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Аssured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Аssured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Аssured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Аssured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Аssured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Аssured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Аssured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Аssured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Аssured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Аssured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Аssured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Rest Assured można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę w projekcie. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle). Po dodaniu zależności, można zacząć pisać testy.Rest Assured to popularna biblioteka Java wykorzystywana do testowania RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobyła uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Rest Assured zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Rest Assured pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

NASZE POZOSTAŁE SZKOLENIA Z ZAKRESU TESTOWANIA

Testowanie Oprogramowania

Python i Selenium automatyzacja testów od podstaw

Termin: 24-26.07.2024

3200 PLN + vat
2350 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Termin: Do ustalenia

.
3200 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

SoapUI: Testowanie Usług Sieciowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
1950 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Postman: Automatyzacja Testów API

Termin: 29-07-2024

1950 PLN + vat
1650 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Playwright: Testowanie Aplikacji Webowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Automatyzacja Testów Funkcjonalnych z Cypress

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat