Postman Automatyzacja Testów

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

oferuje praktyczne doświadczenie na rzeczywistych API, umożliwiając uczestnikom zdobycie umiejętności w różnych scenariuszach projektowych. Uczestnicy opuszczają kurs z praktycznym zestawem umiejętności, podnosząc swoje kompetencje w testowaniu interfejsów API.

Opis szkolenia

W dzisiejszym dynamicznym świecie oprogramowania, interfejsy API pełnią kluczową rolę w sprawnym funkcjonowaniu aplikacji poprzez umożliwienie im efektywnej komunikacji. Skuteczne testowanie tych interfejsów jest nieodzowne, aby zagwarantować wysoką jakość, niezawodność i bezpieczeństwo aplikacji. W tym kontekście prezentujemy intensywny kurs szkoleniowy pod nazwą Postman: Automatyzacja Testów API

Podczas tego szkolenia uczestnicy otrzymają nie tylko solidną teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie testowania interfejsów API, wykorzystując zaawansowane narzędzie Postman. Wyróżniamy się tym, że skoncentrujemy się na praktycznych aspektach szkolenia, umożliwiając uczestnikom zdobycie głębokiego zrozumienia i doświadczenia w obszarze testowania API.

Jako główny punkt naszego szkolenia podkreślamy praktyczne zastosowanie wiedzy na realnych API. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z rzeczywistymi interfejsami, co pozwoli im zetknąć się z różnorodnymi scenariuszami i wyzwaniami, z którymi mogą się spotkać w rzeczywistych projektach.

Nasze szkolenie nie tylko dostarczy solidnych fundamentów teoretycznych dotyczących testowania API, ale także skupi się na praktycznych aspektach automatyzacji tego procesu. Wykorzystanie narzędzia Postman, jednego z najbardziej zaawansowanych i popularnych narzędzi do testowania interfejsów API, umożliwi uczestnikom efektywną automatyzację testów, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności procesu deweloperskiego.

Wierzymy, że uczestnicy naszego szkolenia opuszczać będą kurs z pełnym zestawem praktycznych umiejętności, gotowych do natychmiastowego zastosowania w rzeczywistych projektach. Zbuduj z nami solidną podstawę w zakresie testowania interfejsów API i podnieś swoje umiejętności do nowego poziomu!” . . . . . . .

Program szkolenia

 • Instalacja narzędzia Postman oraz narzędzia wspierające
 • Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami Postmana
 • Szybkie wprowadzenie do interfejsów API
 • Dlaczego warto testować interfejsy API
 • Pierwsze żądanie API oraz poznanie interfejsu UI Postmana
 • Wprowadzenie w protokół HTTP
 • Wprowadzenie w kolekcje Postmana i organizację żądań
 • Organizacja żądań w foldery
 • Zmienne kolekcji i ich znaczenie
 • Modyfikacja zmiennych kolekcji
 • Żądania typu GET
 • Odpowiedzi na wysłane żądania w narzędziu Postman
 • Parametry zapytań (Query Parameters)
 • Zapoznanie się ze skrótkami klawiszowymi w Postmanie
 • Zmienne ścieżki (Path Variables)
 • Różnice pomiędzy Query Parameters a Path Variables
 • Żądanie typu POST
 • Format JSON oraz jego znaczeni w przesyłaniu i testowaniu danych
 • Różnice pomiędzy żadaniem POST / GET
 • Automatyczne generowanie danych w naszych żądaniach
 • Uwierzytelnienie poprzez API – różne podejścia
 • Kody HTTP – ich znaczenie w testowaniu i debugowaniu
 • Praca z nagłówkami HTTP
 • Żądania typu PATH / PUT / DELETE / HEAD
 • Podsumowanie żądań
 • Wprowadzenie w język Java Script
 • Definiowanie zmiennych w j. Java Script (let, var)
 • Rodzaje zmiennych w JavaScript
 • Tworzenie funkcji w JavaScript
 • Funkcje zwrotne
 • Obiekty w JavaScript
 • Operacje matematyczne w JavaScript
 • Tablice w Java Script i ich obsługa
 • Debugowanie tworzonych skryptów
 • Dobre praktyki w programowaniu
 • Generowanie testów w oparciu o szablony
 • Weryfikacja kodów odpowiedzi poprzez Java Script
 • Weryfikacja ciała odpowiedzi
 • Asercje różnych typów danych
 • Testy wartości granicznych
 • Wykorzystanie zmiennych celem przesyłania danych pomiędzy żądaniami
 • Zaawansowane assercje
 • Mockowanie serwera pozwalające symulowanie API
 • Wysyłanie plików w żądaniach
 • Autoryzacja do API – różne sposoby
 • Środowiska w API
 • Swagger
 • Przekazywanie danych pomiędzy żądaniami
 • Dynamiczne zmienne (losowe dane)
 • Skrypty wykonywane przed wysłaniem requesta
 • Wczytywanie danych z pliku – Data Driven Testing
 • Wykonywania requestów na podstawie rezultatów innych testów
 • Instalacja rozszerzenia Postman w Visual Studio Code
 • Uruchamianie żądań bezpośrednio z VSCode
 • Konfiguracja żądań
 • Integracja Postmana z narzędziami AI / ML
 • Analiza odpowiedzi wykorzystując AI
 • Automatyzacja testów za pomocą AI
 • Uruchomienie testów automatycznych Postman poprzez narzędzie JENKINS
 • Automatyzacja testów z wykorzystaniem NEWMANA
 • Automatyzacja testów z wykorzystaniem Postman CLI
 • Tworzenie i generowanie raportów z wykonanych testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Testerzy Oprogramowania: Szkolenie jest idealne dla testerów oprogramowania, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie testowania interfejsów API.Testerzy mogą nauczyć się tworzenia i wykonywania testów API, a także analizowania wyników.

 • Deweloperzy: Deweloperzy, zwłaszcza ci pracujący nad projektami, które korzystają z API, mogą skorzystać z tego szkolenia. Pozwala ono na lepsze zrozumienie, jak testować i sprawdzać interfejsy API, które są integralną częścią ich projektów.

 • Inżynierowie Testów Oprogramowania: Inżynierowie testów, którzy specjalizują się w testowaniu oprogramowania, mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie testowania interfejsów API, aby zapewnić kompleksowe testowanie swoich projektów

 • Kierownicy Projektów i Liderzy Zespołów: Osoby kierujące projektami lub zespołami testowymi mogą uczestniczyć w szkoleniu, aby zrozumieć, jak testowanie interfejsów API wpływa na jakość i niezawodność projektów

 • Studenci i Osoby Uczące Się Testowania Oprogramowania: Studenci i osoby, które uczą się testowania oprogramowania, mogą znaleźć to szkolenie pomocne w zdobywaniu praktycznych umiejętności w zakresie testowania interfejsów API.

 • Specjaliści ds. Jakości Oprogramowania: Specjaliści ds. jakości oprogramowania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze testowania interfejsów API

   

Korzyści z uczestnictwa

 • Zrozumienie Testowania Interfejsów API: Szkolenie pozwoli uczestnikom zrozumieć, czym jest testowanie interfejsów API i jakie są jego kluczowe aspekty. Dzięki temu będą bardziej zaawansowani w testowaniu i zapewnianiu jakości interfejsów API.

 • Praktyczne Umiejętności w Postmanie: Uczestnicy nauczą się używać narzędzia Postman do tworzenia testów interfejsów API. Pozwoli to na praktyczne stosowanie wiedzy w swoich projektach.

 • Zwiększenie Skuteczności Testów: Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia bardziej efektywnych testów interfejsów API, co przekłada się na lepszą wykrywalność błędów i problemy w aplikacjach.

 • Poprawa Jakości Oprogramowania: Testowanie interfejsów API pomaga w zapewnieniu jakości oprogramowania, co może prowadzić do zwiększenia zaufania klientów i użytkowników.

Formularz kontaktowy

Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów >Postman automatyzacja testów

Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie Postman Szkolenie

Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie AplikacjiKurs testowanie AplikacjiKurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji Kurs testowanie Aplikacji

Postman Szkolenie

Kurs testowanie Aplikacji

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

Szkolenie Postman Automatyzacja Testów API

Postman to popularne narzędzie wykorzystywane do testowania i automatyzacji RESTful web services. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, zdobył uznanie wśród programistów i testerów automatyzacji na całym świecie. Postman zapewnia intuicyjny i prosty sposób na tworzenie, wysyłanie i weryfikowanie żądań HTTP.

Postman pozwala na tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Zamiast skomplikowanych konstrukcji, możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development). Dzięki temu, nawet osoby niezwiązane bezpośrednio z programowaniem mogą zrozumieć, co dany test sprawdza.

Podstawowe użycie Postman można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować aplikację na komputerze lub skorzystać z wersji webowej. Po zainstalowaniu narzędzia, można zacząć tworzyć nowe kolekcje i zapytania.

Postman pozwala na łatwe zarządzanie środowiskami, co ułatwia testowanie różnych konfiguracji API. Możemy definiować zmienne środowiskowe, co pozwala na dynamiczne zmiany wartości w zapytaniach.

Postman posiada również funkcje automatyzacji, takie jak testy w skryptach JavaScript, które można uruchamiać po wykonaniu żądania. Dzięki temu możemy automatycznie weryfikować odpowiedzi API i wykrywać błędy na wczesnym etapie.

Postman integruje się z wieloma narzędziami do CI/CD, co pozwala na automatyzację testów w procesie ciągłej integracji. Możemy konfigurować testy, które będą uruchamiane przy każdym wdrożeniu nowej wersji aplikacji.

Postman pozwala na łatwe tworzenie dokumentacji API. Możemy generować dokumentację na podstawie istniejących kolekcji i udostępniać ją zespołowi lub klientom. Dokumentacja jest aktualizowana automatycznie wraz z modyfikacjami w kolekcjach.

Postman posiada również funkcje monitorowania, które pozwalają na regularne uruchamianie testów i monitorowanie dostępności oraz wydajności API. Dzięki temu możemy szybko reagować na problemy i zapewnić wysoką jakość usług.

Podsumowując, Postman to wszechstronne narzędzie, które znacznie ułatwia testowanie i automatyzację RESTful web services. Dzięki swojej intuicyjności i bogatym funkcjom, jest niezastąpione w pracy programistów i testerów automatyzacji.

NASZE POZOSTAŁE SZKOLENIA Z ZAKRESU TESTOWANIA

Testowanie Oprogramowania

Python i Selenium automatyzacja testów od podstaw

Termin: 24-26.07.2024

3200 PLN + vat
2350 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Termin: Do ustalenia

.
3200 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

SoapUI: Testowanie Usług Sieciowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
1950 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Playwright: Testowanie Aplikacji Webowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Automatyzacja Testów Funkcjonalnych z Cypress

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Rest Assured i Java: Kompleksowe Testowanie Rest API

Termin: 8-9.08.2024

.
2450 PLN + vat