Scrum Master Szkolenie

Scrum Master szkolenie praktyczne - Przygotowanie do pracy Scrum Mastera

jest to intensywne dwudniowe szkolenie przygotowujące do roli Scrum Mastera w zwinnych zespołach. Skupia się na praktycznych modułach, obejmujących kluczowe aspekty Scrum. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności do efektywnego wdrażania i zarządzania procesem Scrum

Opis szkolenia

Scrum Master szkolenie praktyczne – Przygotowanie do pracy Scrum Mastera” to kompleksowe i intensywne dwudniowe szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do wykonywania roli Scrum Mastera w zwinnych zespołach. Szkolenie składa się z różnych praktycznych modułów, obejmujących kluczowe aspekty pracy Scrum Mastera.

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrażania i zarządzania procesem Scrum w celu zwiększenia wydajności i wartości biznesowej dla organizacji. Szkolenie będzie oparte na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach, aby zapewnić praktyczne przyswojenie wiedzy.

Podczas szkolenia prowadzone będą wykłady, które dostarczą uczestnikom teoretycznych podstaw Scrum oraz omówią najlepsze praktyki związane z rolą Scrum Mastera. Jednak główny nacisk będzie położony na warsztaty praktyczne, które umożliwią uczestnikom ćwiczenie różnych aspektów pracy Scrum Mastera w grupach oraz samodzielnie.

Poprzez te praktyczne ćwiczenia, uczestnicy będą mieli okazję zastosować zdobytą wiedzę w realistycznych scenariuszach i rozwiązywać rzeczywiste wyzwania, z jakimi spotyka się Scrum Master. Będą pracować nad zarządzaniem zespołem, eliminowaniem przeszkód, tworzeniem i utrzymywaniem backlogu oraz prowadzeniem efektywnych spotkań Scrum.

Dzięki temu kompleksowemu i praktycznemu podejściu, uczestnicy „Scrum Master szkolenia praktycznego – Przygotowanie do pracy Scrum Mastera” będą w stanie zdobyć nie tylko teoretyczne podstawy Scrum, ale również umiejętność ich praktycznego zastosowania w rzeczywistym środowisku pracy. .......

Program szkolenia

 • Wstęp do Scrum i roli Scrum Mastera
 • Zasady i wartości Scrum
 • Scrum Framework: sprint, product backlog, sprint backlog, increment, Definition of Done
 • Praktyki i narzędzia Scrum
 • Techniki zarządzania projektami zwinnych
 • Role w zespole Scrumowym: Product Owner, Development Team
 • Komunikacja w zespole Scrumowym
 • Zarządzanie konfliktami w zespole
 • Kompetencje miękkie potrzebne do pełnienia roli Scrum Mastera
 • Scrum Mater jako rola wspierające organizację
 • Techniki pracy z zespołem: prowadzenie  retrospektywy, daily scrum, sprint planningu
 • Podejmowanie decyzji w zespole Scrumowym
 • Narzędzia do wizualizacji pracy zespołu i projektu

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Szkolenie jest skierowane do osób, które mają już podstawową wiedzę na temat Scrum oraz do tych, którzy chcą rozpocząć pracę jako Scrum Master lub pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zespołem Scrumowym, a także będą w stanie wprowadzić proces Scrum do organizacji w celu zwiększenia wydajności i wartości biznesowej.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zrozumienie środowiska Scrum: Szkolenie pozwala uczestnikom na poznanie i zrozumienie Scrum jako metodyki zarządzania projektami zespołowymi w branży IT. Dzięki temu uczestnicy będą mieli wiedzę, jak wdrożyć Scrum w swojej firmie i jak efektywnie stosować go w projektach.

 • Podnoszenie umiejętności miękkich: Szkolenie skupia się nie tylko na aspektach technicznych, ale także na umiejętnościach miękkich, takich jak komunikacja, motywacja zespołu czy rozwiązywanie konfliktów. Dzięki temu uczestnicy będą mogli poprawić swoje umiejętności interpersonalne, co przyczyni się do lepszej pracy w zespole.

 • Zwiększenie efektywności pracy: Scrum pozwala na zwiększenie efektywności pracy zespołu dzięki lepszemu planowaniu, przewidywaniu ryzyka i dostarczaniu produktów w sposób regularny i zgodny z wymaganiami klienta. Uczestnicy szkolenia będą mieli wiedzę, jak wykorzystać Scrum do zwiększenia efektywności pracy w swoim zespole.

 • Poprawa jakości produktów: Scrum pozwala na dostarczanie produktów w sposób regularny, co pozwala na szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów, a tym samym poprawę jakości produktów. Uczestnicy szkolenia będą w stanie lepiej zarządzać projektem i dostarczać wyższej jakości produkty.

 • Zwiększenie wartości dla klienta: Scrum skupia się na dostarczaniu wartości dla klienta, a nie na dostarczaniu kompletnych projektów. Uczestnicy szkolenia będą w stanie lepiej zrozumieć potrzeby klienta i dostarczać produkty, które spełniają ich wymagania i oczekiwania.

Formularz kontaktowy