Professional Scrum Developer

SZKOLENIE PROFESSIONAL SCRUM DEVELOPER (PSD1)

Professional Scrum Developer to intensywne dwudniowe szkolenie, które skupia się na praktyce Scrum w inżynierii oprogramowania. Dla programistów, testerów i analityków – doskonała okazja do zdobycia praktycznych umiejętności i pogłębienia wiedzy na temat Scruma.

Opis szkolenia

Professional Scrum Developer to dwudniowe intensywne szkolenie, które skupia się na praktyce Scrum w kontekście inżynierii oprogramowania. To unikalne doświadczenie, które pokaże uczestnikom, w jaki sposób zwinne praktyki inżynierskie poprawiają zdolność zespołu do tworzenia wysokiej jakości oprogramowania.

Nasz program szkoleniowy został starannie opracowany, aby nie tylko rozwijać praktyczne umiejętności, ale także zapewnić solidne przygotowanie do egzaminu.

Podczas tego opartego na symulacji warsztatu, uczestnicy zostaną wyzwani do praktycznej pracy w zespole, gdzie będą musieli radzić sobie z różnymi scenariuszami i wyzwaniami. Poprzez dyskusje i współpracę, uczestnicy będą się uczyć, jak dostarczać wartość biznesową, jednocześnie spełniając wysokie standardy jakościowe. To szkolenie skupia się na praktycznym zastosowaniu Scruma w kontekście inżynierii oprogramowania, zapewniając uczestnikom narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego tworzenia oprogramowania w środowisku Scrum.

Nasze dwudniowe szkolenie Professional Scrum Developer to pełna immersja w praktykę Scrum. Uczestnicy będą mieć możliwość doświadczania i rozumienia zwinnych technik inżynierii oprogramowania, które przyczyniają się do sukcesu projektów. Pokażemy Ci, jak dostarczać wartość klientowi, jednocześnie dbając o wysoką jakość tworzonego oprogramowania.

Jeśli jesteś programistą, testerem, analitykiem lub członkiem zespołu tworzącego oprogramowanie i chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat Scruma oraz poznać najlepsze praktyki inżynierii oprogramowania w kontekście Scrum, nasze szkolenie Professional Scrum Developer jest idealnym wyborem dla Ciebie. Dołącz do nas i zdobądź niezbędne umiejętności, aby tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie w sposób efektywny i zgodny z wartościami Scrum.

Program szkolenia

 • Przegląd podstawowych zasad i wartości Scrum
 • Rola dewelopera w zespole Scrum i jego odpowiedzialności
 • Zrozumienie znaczenia iteracyjnego i inkrementalnego podejścia w tworzeniu oprogramowania
 • Techniki planowania w Scrum i tworzenie planu Sprintu
 • Estymacja pracy i zrozumienie złożoności zadania
 • Wykorzystanie narzędzi i technik do efektywnej estymacji w kontekście Agile
 • Rola testera w zespole Scrum
 • Planowanie testów, tworzenie przypadków testowych i wykonywanie testów
 • Automatyzacja testów i proces ciągłej integracji w środowisku Scrum
 • Definintion od Dane
 • Zasady refaktoryzacji i techniki poprawiania jakości kodu
 • Wdrażanie praktyk ciągłej integracji i dostarczania oprogramowania
 • Monitorowanie jakości i zarządzanie technicznym długiem w kontekście Agile
 • Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole Scrum
 • Techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji grupowych
 • Wpływ kultury organizacyjnej na pracę w zespole deweloperskim
 • Techniki ciągłej dostawy oprogramowania i iteracyjnego dostarczania wartości
 • Zapewnianie jakości i dostarczanie wartości dla klienta
 • Monitorowanie i pomiar efektywności pracy deweloperskiej w kontekście Scrum
 • Przeprowadzenie próbnego egzaminu
 • Omówienie wyników testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Programistów: Szkolenie pomaga programistom zrozumieć, jak dostarczać wartość dla klienta poprzez iteracyjne i inkrementalne podejście do tworzenia oprogramowania w Scrum. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat najlepszych praktyk programistycznych, testowania, refaktoryzacji i kontroli jakości.

 • Testerów: Testerzy, którzy chcą zrozumieć jak ich rola wpisuje się w praktyki Scrum. Szkolenie PSD pomaga testerom zrozumieć, jak tworzyć testy w środowisku Scrum, jak integrować testowanie z procesem iteracyjnym oraz jak współpracować z programistami w celu zapewnienia jakości oprogramowania.

 • Analityków biznesowych:Szkolenie PSD pomaga analitykom biznesowym zrozumieć, jak efektywnie współpracować z programistami i testerami, jak tworzyć czytelne i zrozumiałe wymagania oraz jak uczestniczyć w iteracyjnym procesie tworzenia oprogramowania.

 • Inżynierów oprogramowania: Szkolenie PSD pomaga inżynierom oprogramowania zrozumieć, jak projektować elastyczne i skalowalne architektury, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia i technologie, oraz jak współpracować z innymi członkami zespołu w celu osiągnięcia optymalnych wyników.

 • Inne członków zespołów deweloperskich: Takich jak Scrum Masterowie czy właściciele produktu (Product Owner), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat programowania i praktyk deweloperskich w kontekście Scrum.  .......

   

Korzyści z uczestnictwa

 • Skuteczne skalowanie Scrum: Szkolenie SPS dostarcza uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do efektywnego skalowania praktyk Agile/Scrum w organizacji. Uczestnicy poznają różne modele skalowania, oraz zdobędą umiejętności w zakresie zarządzania i koordynacji pracy wielu zespołów.

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania portfolio produktów: Szkolenie SPS skupia się na zarządzaniu portfolio produktów w skali. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować i priorytetyzować inicjatywy, jak zarządzać wymaganiami na różnych poziomach i jak efektywnie planować i monitorować postęp pracy.

 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów: Szkolenie Scaled Professional Scrum pomaga uczestnikom zrozumieć, jak skutecznie koordynować pracę między zespołami Scrum. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technik komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zależnościami i synchronizacji pracy wielu zespołów.

 • Optymalizacja wykorzystania zasobów: SPS pomaga organizacjom w efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie planowania zasobów, alokacji prac i monitorowania efektywności wykorzystania zasobów na poziomie skalowanym.

 • Poprawa współpracy międzyrolowej: Szkolenie Scaled Professional Scrum skupia się na roli Scrum Mastera, właściciela produktu i innych kluczowych aktorów w środowisku skalowanym. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie współpracować, rozwiązywać problemy i tworzyć spójne i harmonijne środowisko pracy między różnymi rolami.

 • Lepsze zrozumienie kultury organizacyjnej: SPS umożliwia uczestnikom zidentyfikowanie i zrozumienie czynników kulturowych wpływających na wdrażanie Agile/Scrum na szeroką skalę. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie transformacji organizacyjnej i adaptacji praktyk Agile do specyficznych potrzeb i kontekstu organizacji.

Formularz kontaktowy