modelu Agile

Szkolenie Testowanie w modelu Agile

jest to intensywny program dla testerów, deweloperów i członków zespołu Agile, poświęcony skutecznemu testowaniu oprogramowania w kontekście Agile. Dzięki interaktywnym metodom, takim jak prezentacje, dyskusje i ćwiczenia, uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności do testowania w trakcie ciągłego dostarczania wartości biznesowej.

Opis szkolenia

Szkolenie testowanie w modelu Agile to program szkoleniowy, który jest skierowany do testerów, deweloperów i innych członków zespołu Agile, którzy chcą nauczyć się jak testować oprogramowanie z wykorzystaniem podejścia Agile. Program ten koncentruje się na rozwijaniu umiejętności testowania w ciągłym dostarczaniu wartości biznesowej i zwiększaniu zaangażowania zespołu w proces testowania. Szkolenie Testowanie w modelu Agile jest prowadzone w sposób interaktywny, z wykorzystaniem różnych technik dydaktycznych, takich jak prezentacje, dyskusje, ćwiczenia i praktyczne przykłady. Uczestnicy szkolenia mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z testowaniem oprogramowania w Agile, co pozwoli im na lepsze zrozumienie i wykorzystanie tej metodyki w praktyce. Celem szkolenia jest zwiększenie zaangażowania zespołu w proces testowania, poprawa jakości produktu i szybsze dostarczanie wartości biznesowej dla klienta. Dzięki szkoleniu testowanie w modelu Agile, uczestnicy będą w stanie zastosować najlepsze praktyki testowania w Agile i skutecznie przyczynić się do sukcesu projektów Agile.

Program szkolenia

 • Przegląd metodologii Agile i jej korzyści dla testowania oprogramowania
 • Przegląd różnych podejść testowych w Agile
 • Środowisko Scrum i testowanie w Scrum
 • Jak Agile zmienia podejście do testowania
 • Wyzwania i korzyści testowania w Agile
 • Rola testera w zespole Agile
 • Testowanie ciągłe w Agile
 • Przegląd planowania i zarządzania testami w Agile
 • Przegląd raportowania i śledzenia postępów testów w Agile
 • Przegląd zarządzania defektami i procesu poprawy błędów w Agile
 • Najlepsze praktyki związane z zarządzaniem i zgłaszaniem wykrytych defektów
 • Testy Akceptacyjne w ramach zespołu zwinnego
 • Rozwiązywanie błędów w trakcie sprintu ? – praktyczne podejście
 • Kryteria Akceptacji dla wymagań
 • Kto i w jaki sposób szacuje prace testerskie w środowisku Scrumowym
 • Przegląd narzędzi testowych i ich korzyści w Agile
 • Wybór narzędzi testowych w zależności od potrzeb zespołu
 • Integracja narzędzi testowych z procesem CI/CD
 • Co możemy automatyzować ?
 • Czego nie powinniśmy automatyzować
 • Koszt automatyzacji
 • Kto automatyzuje w metodykach zwinnych ?
 • Planowanie oraz przeprowadzanie testów wydajnościowych w metodykach zwinnych
 • Planowanie oraz przeprowadzanie testów bezpieczeństwa w metodykach zwinnych

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Szkolenie testowanie w modelu Agile jest skierowane do testerów, deweloperów, analityków biznesowych, projektantów, liderów projektów i innych członków zespołu Agile, którzy chcą nauczyć się jak testować oprogramowanie z wykorzystaniem podejścia Agile. Program ten jest odpowiedni dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie testowania oprogramowania w środowisku Agile oraz skutecznie przyczynić się do sukcesu projektów Agile.

  Szkolenie jest skierowane zarówno do początkujących, jak i doświadczonych testerów oraz innych członków zespołu Agile, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat testowania w Agile, rozwijać swoje umiejętności i zdobyć praktyczne doświadczenie. ......

Korzyści z uczestnictwa

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie testowania w Agile – uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat najlepszych praktyk testowania w środowisku Agile, a także nauczą się jak stosować różne techniki testowania, takie jak testowanie jednostkowe, testowanie integracyjne i testowanie ciągłe.

 • Poprawa jakości produktu – s pozwoli uczestnikom nauczyć się jak przeprowadzać testy, które są skuteczne w wykrywaniu błędów i poprawie jakości produktu. Dzięki temu, zespoły będą mogły szybciej dostarczać wartość biznesową, co przyczyni się do zadowolenia klienta.
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu – zachęca członków zespołu do aktywnego uczestnictwa w procesie testowania i poprawy jakości produktu, co zwiększa ich poczucie zaangażowania i wpływa na lepszą współpracę.
 • Skuteczniejsze planowanie i zarządzanie testami – pomaga uczestnikom w planowaniu i zarządzaniu testami, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, poprawę procesów i lepszą komunikację w zespole.

 • Automatyzacja testów – pozwala uczestnikom nauczyć się jak automatyzować testy, co przyspiesza proces testowania, zmniejsza koszty i poprawia jakość produktu

 • Lepsze wykorzystanie narzędzi i technologii – wprowadza uczestników w różne narzędzia i technologie do testowania w Agile, co pozwala na lepsze ich wykorzystanie i przyspieszenie procesu testowania.

Formularz kontaktowy