Scaled Professional Scrum

Scaled Professional Scrum

Nasze dwudniowe szkolenie Scaled Professional Scrum oferuje unikalną symulację pracy nad dużym produktem przy użyciu Framework Nexus. Przygotowujemy uczestników do egzaminu, umożliwiając zdobycie certyfikatu Scaled Professional Scrum. Dołącz do nas, aby rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania projektami w zwinnej organizacji.

Opis szkolenia

W ciągu dwóch intensywnych dni naszego szkolenia Scaled Professional Scrum, uczestnicy będą mieli unikalną okazję przejść przez symulację pracy nad produktem o dużej skali, wykorzystując Framework Nexus. Nasz warsztat został starannie zaprojektowany jako kompleksowe studium przypadku, które obejmuje pełen zakres pracy, pozwalając uczestnikom na wspólne zorganizowanie się i skuteczną współpracę nad rozwiązaniem o dużej skali.

Jednak nasze szkolenie to nie tylko praktyczne doświadczenie. Przygotowujemy uczestników do egzaminu, aby zdobyli certyfikat Scaled Professional Scrum. Nasz program szkoleniowy ma na celu zapewnienie nie tylko głębokiego zrozumienia skalowania Scruma, ale także umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na egzaminie. Mamy wysoką zdawalność, ponieważ nasze szkolenie jest starannie opracowane, a nasi instruktorzy posiadają bogate doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i przygotowywaniu uczestników do egzaminów.

Dzięki dużej ilości praktyki i interakcji, uczestnicy Scaled Professional Scrum w pełni angażują się w proces nauki, zdobywając cenne umiejętności w rozwijaniu oprogramowania o dużej skali i doskonaleniu rozwiązań, które pozwalają na ciągły postęp. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im na wykrywanie i skuteczne rozwiązywanie problemów w ich codziennej pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany skalowaniem Scruma, zdobyciem certyfikatu Scaled Professional Scrum i rozwijaniem umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami w zwinnej organizacji, nasze szkolenie Scaled Professional Scrum jest doskonałym wyborem. Dołącz do nas i osiągnij sukces na ścieżce profesjonalnego rozwoju w Scrumie. .......

Program szkolenia

 • Omówienie potrzeby skalowania Scrum w organizacjach
 • Przegląd modeli skalowania, takich jak Scrum of Scrums, Nexus, LeSS, SAFe i inne
 • Zrozumienie korzyści i wyzwań związanych ze skalowaniem Scrum
 • Identyfikacja i priorytetyzacja inicjatyw w ramach portfolio produktów
 • Planowanie wersji i harmonogramowanie pracy na poziomie skalowanym
 • Zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami interesariuszy na poziomie skalowanym
 • Techniki komunikacji między zespołami, w tym ceremonie i narzędzia
 • Zarządzanie zależnościami między zespołami
 • Synchronizacja pracy zespołów i rozwiązywanie konfliktów
 • Rola Scrum Mastera na poziomie skalowanym
 • Zapewnienie ciągłości i spójności praktyk Agile w organizacji
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej samorozwojowi i doskonaleniu zespołów
 • Identyfikowanie czynników kulturowych wpływających na wdrażanie Agile na szeroką skalę
 • Transformacja organizacyjna w kierunku Agile/Scrum
 • Adaptacja praktyk Agile do specyficznych potrzeb i kontekstu organizacji
 • Planowanie i alokacja zasobów na poziomie skalowanym
 • Monitorowanie i kontrola efektywności wykorzystania zasobów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w skalowanym środowisku Scrum
 • Zarządzanie zmianami w backlogu produktu
 • Odpowiednie zarządzanie priorytetami i zmieniającymi się wymaganiami
 • Efektywne reagowanie na oczekiwania klienta i zmieniające się warunki rynkowe
 • Przeprowadzenie próbnego egzaminu
 • Omówienie wyników testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Scrum Masterów: Osoby pełniące rolę Scrum Mastera w organizacji, której potrzebują skalować Scrum. Szkolenie pomoże im zrozumieć wyzwania związane z zarządzaniem wieloma zespołami Scrum, koordynacją pracy między nimi i tworzeniem spójnego i efektywnego środowiska Agile.

 • Product Ownerów: Właściciele produktu zaangażowani w skalowanie Scrum. Szkolenie SPS dostarcza im narzędzi i technik niezbędnych do zarządzania szerokim portfolio produktów, priorytetyzacji wymagań na różnych poziomach i efektywnej komunikacji z zespołami Scrum.

 • Kierowników projektów i menedżerów: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami i zespołami, które chcą wdrożyć Scrum na większą skalę. Szkolenie SPS pomoże im zrozumieć, jak zaplanować, monitorować i kontrolować pracę wielu zespołów, jak rozwiązywać konflikty i jak efektywnie zarządzać zasobami.

 • Agile Coachów i konsultantów: Profesjonaliści zajmujący się wprowadzaniem Agile w organizacjach lub udzielający wsparcia w skalowaniu Scrum. Szkolenie Scaled Professional Scrum dostarczy im dogłębnej wiedzy na temat narzędzi, technik i praktyk skalowania Agile, które mogą zastosować w swojej pracy.

Korzyści z uczestnictwa

 • Skuteczne skalowanie Scrum: Szkolenie SPS dostarcza uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do efektywnego skalowania praktyk Agile/Scrum w organizacji. Uczestnicy poznają różne modele skalowania, oraz zdobędą umiejętności w zakresie zarządzania i koordynacji pracy wielu zespołów.

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania portfolio produktów: Szkolenie SPS skupia się na zarządzaniu portfolio produktów w skali. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować i priorytetyzować inicjatywy, jak zarządzać wymaganiami na różnych poziomach i jak efektywnie planować i monitorować postęp pracy.

 • Zwiększenie efektywności pracy zespołów: Szkolenie Scaled Professional Scrum pomaga uczestnikom zrozumieć, jak skutecznie koordynować pracę między zespołami Scrum. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technik komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zależnościami i synchronizacji pracy wielu zespołów.

 • Optymalizacja wykorzystania zasobów: SPS pomaga organizacjom w efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie planowania zasobów, alokacji prac i monitorowania efektywności wykorzystania zasobów na poziomie skalowanym.

 • Poprawa współpracy międzyrolowej: Szkolenie Scaled Professional Scrum skupia się na roli Scrum Mastera, właściciela produktu i innych kluczowych aktorów w środowisku skalowanym. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie współpracować, rozwiązywać problemy i tworzyć spójne i harmonijne środowisko pracy między różnymi rolami.

 • Lepsze zrozumienie kultury organizacyjnej: SPS umożliwia uczestnikom zidentyfikowanie i zrozumienie czynników kulturowych wpływających na wdrażanie Agile/Scrum na szeroką skalę. Uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie transformacji organizacyjnej i adaptacji praktyk Agile do specyficznych potrzeb i kontekstu organizacji.

Formularz kontaktowy