python podstawy programowania

Szkolenie Python Podstawy

Kurs ten został stworzony z myślą o uczestnikach, bez względu na ich poziom doświadczenia, którzy pragną opanować umiejętności programowania. Podczas szkolenia zdobędziesz solidne fundamenty korzystania z Pythona, poznasz możliwości jego zastosowania, a także nauczysz się efektywnego organizowania kodu przy użyciu GIT.

Opis szkolenia

Zapraszamy na fascynujące szkolenie z podstaw programowania w języku Python! To kurs stworzony z myślą o wszystkich, którzy pragną opanować niezbędne umiejętności w obszarze programowania, niezależnie od tego, czy planują wykorzystać Python do automatyzacji testów, wsparcia administracyjnego, czy też tworzenia komercyjnego oprogramowania.

Nasze szkolenie skupia się na przekazywaniu wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego uczestnika, niezależnie od poziomu doświadczenia. Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem w programowaniu czy masz już pewne doświadczenie w innych językach, nasz kurs zapewni Ci solidne podstawy, które umożliwią skuteczne korzystanie z Pythona.

Podczas szkolenia nie tylko zdobędziesz solidne fundamenty wykorzystania języka Python, ale również poznasz możliwości jego zastosowania. Dowiesz się, w jaki sposób korzystać z popularnych środowisk programistycznych, a także nauczysz się, jak efektywnie organizować swój kod przy użyciu systemu kontroli wersji GIT. Dodatkowo zapoznasz się z metodami weryfikacji kodu, w tym pisanie testów jednostkowych, co pozwoli Ci tworzyć bardziej niezawodne i stabilne oprogramowanie.

Dołącz do naszego szkolenia i rozwijaj swoje umiejętności programistyczne w przyjaznej i inspirującej atmosferze!

Python Podstawy

Program szkolenia

 • Historia i popularność języka Python
 • Czym jest język Python
 • Zastosowanie języka Python
 • Instalacja Pythona i pierwsze kroki
 • Zmienne, typy danych, operatory
 • Nazewnictwo zmiennych
 • Powłoka uruchomieniowa
 • Komentarze i dobre praktyki opisywania kodu źródłowego
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Operatory przypisania
 • Operacje na ciągach znaków
 • Czym jest lista oraz podstaowe operacje na listach
 • listy typu in oraz not in
 • Czym jest krotka i ich zastosowanie
 • Czym jest słownik oraz ich zastosowanie
 • Zbiory i operacje na zbiorach
 • Czym są biblioteki a czym są funkcje jak je importować
 • Po co tworzymy własne funkcje i ich zastosowanie
 • Obsługa parametrów w funkcjach
 • Zwracanie wartości w funkcjach oraz ich wywoływanie
 • jak importować własne moduły
 • Funkcje jako argumenty innych funkcji
 • Przykłady popularnych bibliotek
 • Instalacja i korzystanie z modułów zewnętrznych
 • Podstawowe operacje na plikach (otwarcie, zamknięcie, odczytanie)
 • Dopisywanie nowych elementów do plików
 • Obsługa wyjątków przy plikach
 • Strumienie danych
 • Visual Studio Code – instalacja oraz konfiguracja
 • Pylint
 • Debugowanie z wykorzystaniem VisualStudio
 • Code Spell Checker
 • PyCharm – instalacja i konfiguracja
 • Dostosowanie PyCharm do naszych potrzeb
 • Integracja środowisk programistycznych z GIT
 • Wyjątki i ich obsługa
 •  Zastosowanie Try-except
 • Co to jest programowanie obiektowe ?
 • Co to są klasy oraz obiekty w jaki sposób je się tworzy ?
 • Konstruktor obiektów
 • Opisywanie klasy
 • Metody statyczne ich zastosowanie
 • Zmienne statyczne oraz klasowe
 • Obsługa zwracanych wartości
 • Dziedziczenie oraz nadpisywanie metod – super()
 • Wprowadzenie do GIT
 • Podstawowe pojęcia i wykorzystanie GIT
 • Projektowanie testów jednostkowych
 • Automatyzacja testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • osoby: które nie miały wcześniej doświadczenia z programowaniem. Studenci i uczniowie: zainteresowani zdobyciem podstawowych umiejętności programistycznych
 • Programistów innych Języków: Osoby, które już programują w innych językach i chcą poznać Python. Programistów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o język Python.
 • Specjalistów IT: Administratorzy systemów, którzy chcą wykorzystać Python w automatyzacji zadań administracyjnych. Testerów, którzy chcą nauczyć się pisać testy jednostkowe w Pythonie.

 • Inżynierów Oprogramowania: Osoby pracujące w branży programistycznej, które chcą doskonalić swoje umiejętności w Pythonie Inżynierowie oprogramowania chcący stosować Python w codziennej pracy.
 • Analityków Danych i Naukowców: Specjaliści od analizy danych, którzy chcą korzystać z Pythona w analizie danych i machine learningu.

   

Korzyści z uczestnictwa

 • Solidne Fundamenty Programistyczne: Szkolenie dostarczy solidnych podstaw programowania, zaczynając od składni Pythona, struktur danych, aż do zaawansowanych koncepcji programistycznych.
 • Unikalne Zastosowania Pythona: Poznasz różnorodne obszary zastosowań Pythona, takie jak automatyzacja testów, administracja systemami, tworzenie aplikacji webowych, analiza danych i sztuczna inteligencja.
 • Praktyczne Doświadczenie: Poprzez realizację projektów i zadań praktycznych, uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w programowaniu w języku Python.
 • Testy Jednostkowe i Weryfikacja Kodu: Zrozumiesz znaczenie testów jednostkowych i nauczysz się, jak weryfikować swoje rozwiązania, co przyczyni się do tworzenia bardziej niezawodnych programów.
 • Zarządzanie Projektem za pomocą Git: Nauczysz się podstaw korzystania z systemu kontroli wersji Git, co ułatwi zarządzanie kodem źródłowym i współpracę zespołową.
 • Środowiska Programistyczne: Zdobędziesz doświadczenie w korzystaniu z różnych środowisk programistycznych, co pozwoli dostosować narzędzia do swoich preferencji i potrzeb.

 • Perspektywy Zawodowe: Umiejętność programowania w Pythonie jest ceniona na rynku pracy, a uczestnictwo w szkoleniu może otworzyć drzwi do różnych ścieżek zawodowych, takich jak programista, tester oprogramowania, czy analityk danych.

Formularz kontaktowy