Java i Selenium

Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

jest to intensywny kurs zapewniający umiejętności w automatyzacji testów aplikacji webowych przy użyciu Selenium WebDriver i języka Java. Obejmuje podstawy Selenium WebDriver, pisanie testów funkcjonalnych, programowanie w Java, zaawansowane techniki testowania, automatyzację wieloplatformową, integrację z narzędziami CI/CD oraz raportowanie i analizę wyników.

Opis szkolenia

Szkolenie „Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw” to intensywny kurs, który ma na celu dostarczenie uczestnikom wszechstronnych umiejętności w zakresie automatyzacji testów aplikacji webowych za pomocą Selenium WebDriver i języka programowania Java.

Nasz kurs został stworzony z myślą o testerach, programistach, inżynierach oprogramowania i wszystkich zainteresowanych , którzy pragną nauczyć się, jak skutecznie automatyzować testy interfejsu użytkownika aplikacji webowych z wykorzystaniem Java oraz Selenium.

Czego możesz oczekiwać po ukończeniu szkolenia: Zrozumienie podstaw Selenium WebDriver: Nauczymy Cię, jak zainstalować i skonfigurować Selenium WebDriver oraz jak wykorzystywać jego podstawowe funkcje. Tworzenie testów funkcjonalnych: Dowiesz się, jak pisać testy funkcjonalne, które będą automatycznie weryfikować zachowanie aplikacji webowej. Programowanie w języku Java: Będziesz miał/a możliwość opanowania podstaw języka programowania Java, który jest wykorzystywany do tworzenia skryptów testowych. Zaawansowane techniki testowania:

Przejdziemy przez zaawansowane techniki testowania, takie jak zarządzanie oknami przeglądarki, obsługa formularzy, manipulacja danymi i wiele innych. Automatyzacja testów wieloplatformowych: Nauczysz się, jak testować aplikacje na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych. Integracja z narzędziami CI/CD: Poznasz metody integracji testów automatycznych w procesie ciągłej integracji i dostarczania. Raportowanie i analiza wyników: Będziesz umiał/a generować raporty z wynikami testów i analizować je w celu identyfikacji błędów i defektów.

Nasze szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy zapewnią Ci praktyczne i zrozumiałe materiały oraz liczne ćwiczenia praktyczne, które umożliwią Ci praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Jeśli jesteś gotów/a rozpocząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych lub chciałbyś/abyś udoskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie, to nasze szkolenie jest idealnym miejscem do rozpoczęcia..

Program szkolenia

 • Rola automatyzacji testów w procesie deweloperskim.
 • Zalety i wyzwania automatyzacji testów.
 • Narzędzia do automatyzacji testów, wprowadzenie do Selenium i Pythona.
 • Instalacja Pythona i środowiska pracy.
 • Konfiguracja narzędzi: Python, Selenium WebDriver, IDE do tworzenia testów.
 • Tworzenie pierwszego projektu automatyzacji
 • Składnia i struktura Java
 • Zmienne, typy danych i operatory
 • Pętle, warunki i instrukcje sterujące
 • Obsługa Stringów i List w Java
 • Praca z listami i słownikami
 • Tworzenie funkcji i modułów
 • Nawigacja po stronach internetowych
 • Wyszukiwanie i interakcja z elementami strony
 • Struktura testu automatycznego
 • Zarządzanie oknami przeglądarki
 • Interakcja z formularzami i elementami dynamicznymi.
 • Symulacja akcji użytkownika (klikanie, wprowadzanie tekstu).
 • Wykonywanie asercji i walidacja wyników testu.
 • Wykonywanie testów w różnych przeglądarkach.
 • Generowanie raportów z wynikami testów.
 • Praca z danymi testowymi z zewnętrznych źródeł.
 • Dynamiczne tworzenie przypadków testowych.
 • Testowanie na przeglądarkach Chrome, Firefox i Edge.
 • Obsługa wielu przeglądarek w jednym teście.
 • Optymalizacja testów i zwiększanie ich niezawodności.
 • Używanie narzędzi deweloperskich w przeglądarkach.
 • Rozwiązywanie problemów z asynchronicznymi akcjami.
 • Oczekiwanie na elementy i warunki.
 • Automatyczne uruchamianie testów po wprowadzeniu zmian do kodu.
 • Raportowanie wyników testów w środowisku CI/CD.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Testerzy manualni: Pracownicy, którzy wcześniej wykonywali ręczne testy i chcą poszerzyć swoje umiejętności o automatyzację w celu zwiększenia efektywności i testów.
 • Testerzy automatyzujący: Osoby, które mają pewne doświadczenie w automatyzacji testów, ale chcą poznać narzędzie Selenium WebDriver oraz dowiedzieć się, jak skutecznie używać go z językiem Java.

 • Programiści: Deweloperzy lub osoby znające już język Java, które chcą nauczyć się, jak używać Selenium WebDriver do automatyzacji testów aplikacji webowych.

Korzyści z uczestnictwa

 • Przejście na automatyzację testów, co może przyspieszyć proces testowania.

 • Zwiększenie precyzji i powtarzalności wykonywanych testów.

 • Możliwość automatycznego wykonywania testów na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych.

 • Opanowanie technik tworzenia stabilnych i efektywnych skryptów testowych.

 • Umiejętność oceny, jakie zasoby i umiejętności są potrzebne do wdrożenia automatyzacji w zespole testowym.

Formularz kontaktowy

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

java i selenium selenium szkolenie selenium kurs

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

Szkolenie Java i Selenium Automatyzacja Testów od Podstaw

Selenium to jedno z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji testów aplikacji webowych. Jest szeroko stosowany w branży IT ze względu na swoją elastyczność i wsparcie dla wielu przeglądarek. W połączeniu z Javą, Selenium staje się potężnym narzędziem do tworzenia automatycznych testów UI.

Java to język programowania, który dzięki swojej popularności i wszechstronności, jest idealny do pisania testów automatycznych. Połączenie Javy z Selenium pozwala na łatwe tworzenie testów, które są nie tylko skuteczne, ale i łatwe do utrzymania.

Podstawowe użycie Selenium z Javą można przedstawić w kilku krokach. Po pierwsze, należy zainstalować bibliotekę Selenium i WebDriver dla wybranej przeglądarki. Można to zrobić poprzez dodanie odpowiednich zależności w pliku pom.xml (dla Maven) lub build.gradle (dla Gradle).

Po zainstalowaniu, możemy rozpocząć tworzenie skryptów testowych. W Selenium możemy używać różnych metod do interakcji z elementami na stronie, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy sprawdzanie stanu elementów.

Java i Selenium wspierają również tworzenie testów w sposób zbliżony do języka naturalnego, co ułatwia ich czytanie i zrozumienie. Możemy pisać testy w stylu given-when-then, co jest znane z metodologii BDD (Behavior Driven Development).

W trakcie szkolenia nauczysz się, jak konfigurować i zarządzać środowiskiem testowym, jak tworzyć i uruchamiać testy oraz jak analizować wyniki. Poznasz również techniki tworzenia bardziej zaawansowanych testów, takich jak testy z wykorzystaniem AJAX, testy responsywności czy testy z interakcją z bazą danych.

Selenium w połączeniu z Javą oferuje także wsparcie dla testów równoległych, co pozwala na przyspieszenie procesu testowania. Dzięki temu możemy równocześnie uruchamiać testy na różnych przeglądarkach i systemach operacyjnych, co zwiększa pokrycie testów i skraca czas ich wykonania.

Podczas szkolenia nauczysz się również, jak integrować Selenium z narzędziami do ciągłej integracji (CI), takimi jak Jenkins czy Travis CI. To pozwala na automatyzację testów w cyklu życia oprogramowania, co znacząco zwiększa efektywność i jakość wdrożeń.

Podsumowując, szkolenie z Javy i Selenium to doskonała okazja, aby opanować techniki automatyzacji testów od podstaw. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom, zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci skutecznie testować aplikacje webowe i zwiększać jakość oprogramowania.

NASZE POZOSTAŁE SZKOLENIA Z ZAKRESU TESTOWANIA

Testowanie Oprogramowania

Python i Selenium automatyzacja testów od podstaw

Termin: 24-26.07.2024

3200 PLN + vat
2350 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

SoapUI: Testowanie Usług Sieciowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
1950 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Postman: Automatyzacja Testów API

Termin: 11-07-2024

1950 PLN + vat
1650 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Playwright: Testowanie Aplikacji Webowych w praktyce

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Automatyzacja Testów Funkcjonalnych z Cypress

Termin: Do ustalenia

.
3100 PLN + vat

Testowanie Oprogramowania

Rest Assured i Java: Kompleksowe Testowanie Rest API

Termin: 8-9.08.2024

.
2450 PLN + vat