organizacja i zarządzanie projektami

JIRA - Organizacja i zarządzanie projektami

skupia się na praktycznym wykorzystaniu JIRA w codziennej pracy zespołów projektowych, obejmując metodyki Scrum, Kanban i tradycyjne podejścia. Doświadczeni trenerzy przekazują uczestnikom cenne wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z JIRA.

Opis szkolenia

Narzędzie JIRA od wielu lat jest wiodącym oprogramowaniem, które zdobyło uznanie i popularność wśród zespołów pracujących nad różnorodnymi projektami. JIRA wyróżnia się dużą elastycznością i możliwością dostosowania do różnych metodyk zarządzania projektami typu Kanban czy Scrum. Jest to wszechstronne narzędzie, które umożliwia skuteczne śledzenie postępów projektów, zarządzanie zadaniami, generowanie raportów oraz komunikację w zespole.

Szkolenie JIRA – Organizacja i zarządzanie projektami jest praktycznym i intensywnym dwudniowym szkoleniem, które skupia się na skutecznym wykorzystaniu narzędzia JIRA w codziennej pracy zespołów projektowych. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im wykorzystać pełen potencjał JIRA w kontekście zwinnego zarządzania projektami, w tym metodyk Scrum i Kanban jak i tradycyjnych podejść.

Doświadczeni trenerzy, którzy prowadzą szkolenie, posiadają nie tylko głęboką wiedzę na temat JIRA, ale także praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami i pracy z tym narzędziem. Dzięki temu są w stanie przekazać uczestnikom realistyczne i cenne wskazówki dotyczące wykorzystania JIRA w praktyce.......

Program szkolenia

 • Rola Jiry w świecie Atlassian.
 • Cel i zastosowanie narzędzie Jira w zarządzaniu projektami.
 • Licencjonowanie produktów Atlassian.
 • Wersje produktów Jiry oraz różnice w funkcjonalności.
 • Korzyści wynikające z używania narzędzia Jira
 • Tworzenie i dostosowywanie projektów do naszych potrzeb (Tradycyjne, Kanban,
  Scrum).
 • Zarządzanie projektami typu tradycyjnego, Kanban oraz Scrum.
 • Typy zgłoszeń w projektach, ich znaczenie.
 • Hierarchia typów zgłoszeń w systemie JIRA (EPIC, STORY, TASK, S-TASK).
 • Definiowanie nowych typów zgłoszeń w projektach.
 • Praca z wykorzystaniem priorytetów
 • Definiowanie własnych priorytetów do projektu
 • Przypisywanie projektów do kategorii
 • Określanie wersji wydań produktów i automatyczne tworzenie Release Notes
 • Wykorzystanie komponentów do organizacji projektów.
 • Archiwizacja projektów.
 • Schematy konfiguracyjne nowych projektów.
 • Możliwości konfiguracyjne projektu.
 • Konfiguracja przepływów pracy i ich automatyzacja (Workflow).
 • Konfiguracja pól, ekranów oraz schematów powiadomień.
 • Role, uprawnienia – na co zwrócić uwagę przy nadawaniu uprawnień.
 • Ustalanie terminów i priorytetów zgłoszeń.
 • Szacowanie zadań w oparciu o wbudowane mechanizmy JIRA.
 • Tworzenie harmonogramu pracy z wykorzystaniem „Roadmapie”
 • Zarządzanie zasobami w „Roadmapie”.
 • Tworzenie alternatywnych scenariuszy harmonogramu pracy i wdrażanie go w ramach
  potrzeby w pracy
 • Określanie zależności zgłoszeń i ich wpływu na planowanie.
 • Różne widoki, z których możemy aktualizować / tworzyć zgłoszenia.
 • Ustawianie priorytetów.
 • Zmiana statusów zgłoszeń.
 • Wykorzystywanie wzmianek.
 • Rozliczanie godzin na zadanie.
 • Załączniki / obrazy w zgłoszeniach.
 • Łączenie zgłoszeń i ich śledzenie.
 • Wyszukiwanie proste zgłoszeń.
 • Wyszukiwanie zaawansowane poprzez JQL.
 • Poznanie podstawowych funkcji, atrybutów które mogą być wykorzystywane do wyszukiwania.
 • Tworzenie i udostępnianie filtrów.
 • Subskrypcje filtrów – np. tworzenie filtru przedstawiającego zadania których termin realizacji mija jutro.
 • Wyszukiwanie zgłoszeń z wykorzystaniem Atlassian Inteligence (Cloud – Premium).
 • Przegląd dostępnych gadżetów pozwalających na tworzenie dashboardów.
 • Dashboardy, tworzenie, udostępnianie, budowa
 • Tworzenie dashboardów obrazujących postęp realizacji pracy projektu / projektów.
 • Tworzenie dashboardów obrazujących postęp pracy pracownika.
 • Przegląd oraz omówienie kluczowych raportów w systemie JIRA.
 • Poznanie mechanizmu pozwalającego automatyczne wykonywanie podstawowych zadań.
 • Usprawnianie, ulepszanie codziennej pracy administratora projektu poprzez automatyzacje.
 • Stworzenie automatów pozwalających na:
  • Automatyczne rozdzielanie zadań w zależności od obciążenia pracownika.
  • Automatyczne zakładanie zadań oraz podzadań
  • Ustalanie terminu realizacji zadań w zależności od typu zgłoszenia i jego priorytetu.
  • Wysyłanie powiadomień na maila / komunikator w przypadku gdy zbliża się termin realizacji zadania.
  • Wiele innych.
 • Automatyczne zakładanie zgłoszeń oraz komentarzy na podstawie wysyłanych maili.
 • Importowanie zgłoszeń na podstawie pliku CSV.
 • Masowe edycje zgłoszeń.
 • Skróty klawiszowe usprawniające pracę.
 • AI w systemach JIRA (dotyczy wersji CLOUD).

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Project Managerów: którzy chcą zrozumieć, jak wykorzystać JIRA do zarządzania projektami;

 • Scrum Masterów i Product Ownerów:, którzy chcą lepiej wykorzystać JIRA w swojej pracy;

 • Developerów i testerów: którzy chcą poznać narzędzie JIRA i jego możliwości w zakresie zarządzania projektami;

 • Osób pracujących w zespołach projektowych: które chcą lepiej współpracować i zarządzać projektem przy użyciu JIRA.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zwiększenie efektywności – Szkolenie pokaże, jak wykorzystać JIRA do zwiększenia efektywności zespołu poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, zoptymalizowanie procesów i skracanie czasu dostarczania produktów.

 • Współpraca z zespołem – Szkolenie pozwoli na zrozumienie, jak JIRA może pomóc w lepszej współpracy z zespołem i usprawnić procesy komunikacji, zarządzania czasem i koordynacji działań.

 • Zwiększenie wartości dla klientów – Szkolenie pokaże, jak JIRA może pomóc w zwiększeniu wartości dla klientów poprzez śledzenie i rozwiązywanie ich problemów, skracanie czasu dostarczania produktów i zwiększanie jakości.

 • Poznanie zaawansowanych funkcji JIRA – Szkolenie pozwoli na poznanie zaawansowanych funkcji JIRA, takich jak konfiguracja zaawansowanych projektów, advanced roadmap konfiguracja workflow, raportowanie i inne.

 • Efektywne zarządzanie projektem – Szkolenie pozwoli na poznanie najlepszych praktyk zarządzania projektami i wykorzystania JIRA do efektywnego zarządzania projektami.

Formularz kontaktowy