Jira i Confluence

Szkolenie Jira i Confluence skuteczne zarządzanie projektami

oferuje kompleksową wiedzę dotyczącą efektywnego wykorzystania narzędzi JIRA i Confluence w zarządzaniu projektami. Podzielone na dwie główne części, pierwsza skupia się na profesjonalnym zarządzaniu projektami przy użyciu JIRA. Druga część koncentruje się na konfiguracji i wykorzystaniu Confluence.

Opis szkolenia

Szkolenie Jira i Confluence – skuteczne zarządzanie projektami zostało zaprojektowane w celu dostarczenia kompleksowej wiedzy dotyczącej efektywnego wykorzystania narzędzi JIRA i Confluence w zarządzaniu projektami. Program szkoleniowy składa się z dwóch głównych części, z których każda koncentruje się na specyficznych aspektach tych potężnych narzędzi.

Pierwsza część szkolenia, dedykowana JIRA, skupia się na kształceniu uczestników w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami przy użyciu tego zaawansowanego narzędzia. Uczestnicy zdobędą umiejętności śledzenia postępów projektu, planowania zadań, a także monitorowania i zarządzania wymaganiami. Szkolenie obejmuje także zagadnienia związane z konfiguracją projektów, efektywnym zarządzaniem zgłoszeniami oraz skutecznym raportowaniem postępów i rezultatów.

Druga część szkolenia skupia się na konfiguracji i wykorzystaniu narzędzia Confluence. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć i zarządzać wewnętrznymi dokumentami, takimi jak dokumentacja projektu, instrukcje dla użytkowników i procedury wewnętrzne. Szkolenie obejmuje również kluczowe aspekty konfiguracji Confluence, skutecznego organizowania treści, zarządzania użytkownikami oraz integracji z innymi narzędziami, co pozwoli uczestnikom efektywnie współpracować i wymieniać informacje w ramach projektów.

Szkolenie Jira i Confluence – skuteczne zarządzanie projektami stanowi kompleksowy program, który nie tylko wprowadzi uczestników w zaawansowane funkcje obu narzędzi, ale także pomoże im zintegrować je w procesie zarządzania projektami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności działań projektowych........

Program szkolenia

 • Rola JIRA i Confluence w świecie Atlassian.
 • Cel i zastosowanie narzędzi JIRA oraz Confluence w zarządzaniu projektami.
 • Licencjonowanie produktów Atlassian.
 • Wersje produktów JIRA i Confluence oraz różnice w funkcjonalności.
 • Korzyści wynikające z używania powyższych narzędzi
 • Tworzenie i dostosowywanie projektów do naszych potrzeb (Tradycyjne, Kanban, Scrum).
 • Zarządzanie projektami typu tradycyjnego, Kanban oraz Scrum.
 • Typy zgłoszeń w projektach, ich znaczenie.
 • Hierarchia typów zgłoszeń w systemie JIRA (EPIC, STORY, TASK, S-TASK).
 • Definiowanie nowych typów zgłoszeń w projektach.
 • Praca z wykorzystaniem priorytetów.
 • Definiowanie własnych priorytetów do projektu.
 • Przypisywanie projektów do kategorii.
 • Określanie wersji wydań produktów i automatyczne tworzenie Release Notes (Jira oraz Confluence).
 • Wykorzystanie komponentów do organizacji projektów.
 • Archiwizacja projektów.
 • Schematy konfiguracyjne nowych projektów.
 • Możliwości konfiguracyjne projektu.
 • Konfiguracja przepływów pracy i ich automatyzacja (Workflow).
 • Konfiguracja pól, ekranów oraz schematów powiadomień.
 • Role, uprawnienia – na co zwrócić uwagę przy nadawaniu uprawnień.
 • Ustalanie terminów i priorytetów zgłoszeń.
 • Szacowanie zadań w oparciu o wbudowane mechanizmy JIRA.
 • Tworzenie harmonogramu pracy z wykorzystaniem „Roadmapie”.
 • Zarządzanie zasobami w „Roadmapie”.
 • Tworzenie alternatywnych scenariuszy harmonogramu pracy i wdrażanie go w ramach potrzeby w pracy
 • Określanie zależności zgłoszeń i ich wpływu na planowanie.
 • Różne widoki, z których możemy aktualizować / tworzyć zgłoszenia.
 • Ustawianie priorytetów.
 • Zmiana statusów zgłoszeń.
 • Wykorzystywanie wzmianek.
 • Rozliczanie godzin na zadanie.
 • Załączniki / obrazy w zgłoszeniach.
 • Łączenie zgłoszeń i ich śledzenie.
 • Wyszukiwanie proste zgłoszeń.
 • Wyszukiwanie zaawansowane poprzez JQL.
 • Poznanie podstawowych funkcji, atrybutów które mogą być wykorzystywane do wyszukiwania.
 • Tworzenie i udostępnianie filtrów.
 • Subskrypcje filtrów – np. tworzenie filtru przedstawiającego zadania których termin realizacji mija jutro.
 • Wyszukiwanie zgłoszeń z wykorzystaniem Atlassian Inteligence (Cloud – Premium)
 • Przegląd dostępnych gadżetów pozwalających na tworzenie dashboardów.
 • Dashboardy, tworzenie, udostępnianie, budowa.
 • Tworzenie dashboardów obrazujących postęp realizacji pracy projektu / projektów.
 • Tworzenie dashboardów obrazujących postęp pracy pracownika.
 • Przegląd oraz omówienie kluczowych raportów w systemie JIRA.
 • Poznanie mechanizmu pozwalającego automatyczne wykonywanie podstawowych zadań.
 • Usprawnianie, ulepszanie codziennej pracy administratora projektu poprzez automatyzacje.
 • Stworzenie automatów pozwalających na:
  • Automatyczne rozdzielanie zadań w zależności od obciążenia pracownika.
  • Automatyczne zakładanie zadań oraz podzadań.
  • Ustalanie terminu realizacji zadań w zależności od typu zgłoszenia i jego priorytetu.
  • Wysyłanie powiadomień na maila / komunikator w przypadku gdy zbliża się termin realizacji zadania.
  • Wiele innych.
 • Automatyczne zakładanie zgłoszeń oraz komentarzy na podstawie wysyłanych maili.
 • Importowanie zgłoszeń na podstawie pliku CSV.
 • Masowe edycje zgłoszeń.
 • Skróty klawiszowe usprawniające pracę.
 • AI w systemach JIRA (dotyczy wersji CLOUD).
 • Zapoznanie się z pojęciami przestrzeni oraz stron.
 • Praca grupowa przy edycji stron.
 • Sortowanie stron w oparciu o tworzone etykiety.
 • Eksportowanie dokumentów do popularnych formatów (XLS, PDF, Word).
 • Wersjonowanie stron – przywracanie poprzednich wersji dokumentów.
 • Wykorzystywanie szablonów do tworzenia stron.
 • Praca w Confluence na podstawie różnych dokumentów – XLS, PDF, WORD, PPT.
 • Importowanie dokumentów Word do stron w Confluence.
 • Tworzenie dedykowanej przestrzeni pod projekt
 • Integracja projektu JIRA z przestrzenią Confluence
 • Recenzjonowanie dokumentów w Confluence
 • Tworzenie notatek spotkań projektowych w narzędziu Confluence
 • Tworzenie zadań w JIRA bezpośrednio w narzędziu Confluence
 • Tworzenie bazy wiedzy i jej dostęp z JIRY
 • Tworzenie raportów postępu pracy w systemie Confluence
 • Automatyzacja czynności w systemie Confluence.
 • Powiadomienia mailowe.
 • Przykłady użycia makr, takich jak makro „Status”, „Panel”, „Admonition”, „Table of Contents”.
 • Makra raportów i jak ich używać do tworzenia dynamicznych treści.
 • Tworzenie metadanych stron.
 • Generowanie raportów na podstawie właściwości stron.
 • Użycie szablonów do standaryzacji treści.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • osoby: które chcą poznać i efektywnie korzystać z tych dwóch narzędzi w celu zarządzania projektami, zadaniami oraz organizacji dokumentacją.

 • Użytkownicy: Jira oraz Confluence skuteczne zarządzanie projektami jest idealne dla użytkowników JIRA, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zaawansowanych funkcji i technik zarządzania projektami. Uczestnicy będą się uczyć, jak skutecznie wykorzystywać JIRA do śledzenia postępów projektów, tworzenia raportów, zarządzania zadaniami oraz komunikacji w zespole.

 • Członkowie zespołów projektowych: Szkolenie Jira oraz Confluence skuteczne zarządzanie projektami jest przydatne dla członków zespołów projektowych, którzy chcą nauczyć się korzystać zarówno z JIRA, jak i Confluence w celu lepszego zarządzania projektami, tworzenia dokumentacji, współpracy i komunikacji w zespole.

 • Project Managerowie: Menadżerowie projektów, którzy chcą wykorzystać pełen potencjał JIRA oraz Confluence do skutecznego zarządzania projektami, śledzenia postępów, generowania raportów oraz tworzenia i udostępniania dokumentacji.

 • Osoby zainteresowane zarządzaniem projektami: Szkolenie jest również odpowiednie dla osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z JIRA i Confluence, ale są zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat zarządzania projektami, zadaniami oraz dokumentacją.

Korzyści z uczestnictwa

 • poznanie funkcjonalności Confluence, które mogą pomóc w poprawie pracy i organizacji dokumentów. Zdobycie wiedzy na temat narzędzia pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie jego możliwości.

 • Nabycie umiejętności tworzenia i zarządzania treścią w Confluence, co pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie projektem.

 • Zrozumienie sposobu działania systemu i jego zastosowania w praktyce, co pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzia w pracy.

 • Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących dostosowania Confluence do indywidualnych potrzeb i wymagań związanych z prowadzeniem projektów.

 • Umożliwienie lepszej współpracy i komunikacji w zespole, co pozytywnie wpłynie na efektywność pracy oraz zwiększy satysfakcję z wykonywanej pracy.

 • Poznanie mechanizmów integracji narzędzia JIRA oraz Confluene

Formularz kontaktowy