Szkolenie Jira

Szkolenie JIRA - STRUCTURE

Czy chcesz opanować skuteczne zarządzanie projektami przy użyciu JIRA? Dołącz do naszego intensywnego szkolenia, gdzie poznasz nie tylko funkcje podstawowe JIRA, ale także wykorzystanie dodatku Structure do tworzenia hierarchii, organizacji zadań oraz zarządzania nimi.Przygotuj się na interaktywne zajęcia, podczas których będziesz miał możliwość pracy z rzeczywistymi projektami oraz dyskusji nad przypadkami zastosowania Structure w branży.

Opis szkolenia

Szkolenie JIRA wraz z dodatkiem Structure jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się skutecznego zarządzania projektami w JIRA, wykorzystując narzędzie Structure do tworzenia hierarchii, organizacji i zarządzania zadaniami. Podczas szkolenia uczestnicy poznają funkcje JIRA wraz dodatkiem Structure, takie jak t tworzenia hierarchii zadań, kontrolowania postępu pracy i dostosowywania widoków czy tworzenie funkcji. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, co pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy z rzeczywistymi projektami oraz omówienia przykładów zastosowania Structure w różnych branżach i przypadkach.....

Program szkolenia

 • Przedstawienie zasad szkolenia oraz celów szkoleniowych
 • Omówienie JIRA jako podstawowego narzędzia do zarządzania projektami
 • Wprowadzenie do dodatku Structure jako rozszerzenia JIRA
 • Wykorzystanie struktury drzewiastej do zorganizowania projektów
 • Omówienie widoków i ich organizacji
 • Omówienie sposobów korzystania z planów w celu wyświetlania projektów i zadań w przejrzysty sposób
 • Tworzenie raportów / dashboardów w celu monitorowania postępu projektu (uwzględniając dodatek Structure)
 • Tworzenie niestandardowych struktur w celu dostosowania Structure do indywidualnych potrzeb
 • Korzystanie z funkcji automatyzacji w celu przyspieszenia i ułatwienia pracy w Structure
 • Wykorzystanie mechanizmu funkcji umożliwiających kontrolę realizowanych projektów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Szkolenie dotyczące JIRY wraz z dodatkiem Structure jest skierowane głównie do osób zajmujących się zarządzaniem projektami, kierowników zespołów, analityków biznesowych, testerów, programistów oraz innych specjalistów związanych z tworzeniem oprogramowania. W zależności od poziomu zaawansowania szkolenia, mogą być to osoby początkujące, jak i zaawansowane w temacie JIRA i zarządzania projektami.

Korzyści z uczestnictwa

 • Lepsze zrozumienie narzędzia JIRA: Szkolenie JIRA wraz z dodatkiem Structure pozwala na lepsze zrozumienie narzędzia i jego możliwości. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie lepiej wykorzystać JIRA w swojej pracy.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Poznanie dodatku Structure pozwali na zwiększenie efektywności pracy z JIRA. Narzędzie to pozwala na łatwiejsze planowanie i zarządzanie projektami, co pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników
 • Lepsze śledzenie postępu projektu i zapobiega opóźnieniom: co przekłada się na poprawę jakości produktu lub usługi. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauczyć się, jak wykorzystać dodatek w celu zapewnienia, że projekty są realizowane zgodnie z planem.

 • Llepsze planowanie projektów: dzięki czemu pracownicy są bardziej wydajni i produktywni. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak używać Structure w celu zoptymalizowania procesu planowania i zarządzania projektami.

 • Wsparcie dla różnych projektów: Structure pozwala na łatwe zarządzanie projektami z różnych dziedzin, co jest szczególnie korzystne dla organizacji, które pracują nad wieloma projektami jednocześnie. Uczestnicy szkolenia będą mogli poznać różne metodyki projektowe i dowiedzieć się, jak dostosować dodatek Structure do potrzeb swojej organizacji.

 • Lepsza organizacja: Structure pozwala na łatwe organizowanie projektów i ich elementów, co ułatwia pracę zespołom i pomaga w zarządzaniu projektem na każdym etapie jego realizacji. Uczestnicy szkolenia będą uczyć się, jak korzystać z różnych funkcji Structure w celu lepszego zarządzania projektami i poprawy komunikacji w zespole.

Formularz kontaktowy