playwright:

Playwright: Testowanie Aplikacji Webowych w praktyce

to intensywny kurs, który umożliwia naukę nowoczesnych technik automatyzacji testów aplikacji internetowych przy użyciu narzędzia Playwright. Kurs obejmuje wprowadzenie do Playwright, konfigurację i instalację środowiska, tworzenie testów walidujących funkcje aplikacji webowych, debugowanie, raportowanie, rozwiązywanie problemów oraz przedstawienie najlepszych praktyk związanych z automatyzacją testów.

Opis szkolenia

Czy chcesz nauczyć się nowoczesnych technik testowania aplikacji webowych? Jeśli tak, to szkolenie „Playwright: Testowanie Aplikacji Webowych w praktyce” jest właśnie dla Ciebie! To intensywne szkolenie zapewni Ci niezbędne umiejętności do automatyzacji testów aplikacji internetowych, dzięki wykorzystaniu narzędzia Playwright.

Zakres szkolenia: Wprowadzenie do narzędzia Playwright: Dowiesz się, czym jest Playwright i dlaczego warto go używać w testowaniu. Konfiguracja i instalacja: Krok po kroku pokażemy Ci, jak skonfigurować środowisko do pracy z Playwright. Tworzenie testów: Nauczysz się tworzyć tktóre pomogą Ci w walidacji funkcji Twoich aplikacji webowych. Debugowanie i raportowanie: Dowiesz się, jak debugować testy i generować czytelne raporty. Rozwiązywanie problemów: Omówimy typowe wyzwania związane z testowaniem aplikacji webowych i jak można je rozwiązać przy użyciu Playwright. Najlepsze praktyki: Przedstawimy najlepsze praktyki związane z automatyzacją testów, aby zapewnić efektywność i niezawodność testów. ......

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do testowania oprogramowania
 • Rola testowania w cyklu życia projektu
 • Zalety automatyzacji testów
 • Narzędzia do automatyzacji testów i dlaczego Playwright jest wyjątkowy
 • Instalacja niezbędnych narzędzi i zależności.
 • Konfiguracja środowiska pracy z Playwright.
 • Tworzenie projektu testowego w Playwright
 • Struktura testu w Playwright.
 • Tworzenie i zarządzanie przeglądarkami.
 • Nawigacja po stronach internetowych.
 • Wykonywanie prostych akcji na stronach.
 • Wybieranie i manipulacja elementami strony.
 • Wprowadzanie danych do pól tekstowych.
 • Klikanie w przyciski i linki.
 • Walidacja widoczności i stanu elementów.
 • Rola testów end-to-end.
 • Tworzenie i zarządzanie scenariuszami testowymi.
 • Wykonywanie testów end-to-end na różnych przeglądarkach.
 • Raportowanie wyników testów.
 • Najlepsze praktyki w automatyzacji testów aplikacji webowych.
 • Organizacja kodu testów w Playwright.
 • Zarządzanie danymi testowymi.
 • Ciągła integracja i dostawa (CI/CD) w kontekście automatyzacji testów.
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w testach.
 • Optymalizacja testów i zwiększanie ich niezawodności.
 • Monitorowanie wydajności testów w Playwright.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • testerów oprogramowania: To szkolenie jest idealne dla testerów, którzy chcą nauczyć się używać narzędzia Playwright do automatyzacji testów aplikacji internetowych. Dzięki temu narzędziu mogą szybciej i efektywniej przeprowadzać testy, co może poprawić jakość oprogramowania.

 • Deweloperów: Deweloperzy mogą również skorzystać z tego szkolenia, aby nauczyć się, jak używać Playwright do tworzenia testów aplikacji internetowych. Testowanie jest integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania, więc umiejętność automatyzacji testów może przyspieszyć cykl rozwoju oprogramowania.

 • Inżynierów QA (Quality Assurance): Osoby pracujące jako inżynierowie QA, zarówno początkujący, jak i doświadczeni, mogą korzystać z tego szkolenia, aby lepiej zrozumieć Playwright i nauczyć się, jak efektywnie testować aplikacje webowe.

 • Osoby: Każdej osoby zainteresowanej automatyzacją testów aplikacji webowych: Szkolenie może być również przydatne dla każdej osoby, która chce nauczyć się automatyzować testy aplikacji webowych przy użyciu Playwright, niezależnie od jej roli zawodowej.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zwiększenie umiejętności testowania oprogramowania: Szkolenie pozwoli uczestnikom nauczyć się używać narzędzia Playwright do automatyzacji testów aplikacji internetowych.
 • Szybsze i efektywniejsze testowanie: Dzięki Playwright uczestnicy będą w stanie przyspieszyć proces testowania aplikacji webowych i zautomatyzować wiele rutynowych zadań testowych. To może znacznie skrócić czas potrzebny na przeprowadzenie testów i zwiększyć efektywność zespołu testowego.

 • Poprawa jakości oprogramowania: Automatyzacja testów może pomóc w wykrywaniu błędów i problemów w aplikacjach webowych na wczesnym etapie ich rozwoju, co przyczynia się do poprawy jakości oprogramowania.

Formularz kontaktowy