SoapUI

SoapUI: Testowanie Usług Sieciowych w praktyce

to intensywny kurs, rozwijający umiejętności w obszarze testowania usług sieciowych i API. Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in. w obszarach podstaw testowania, obsługi narzędzia SoapUI, tworzenia testów funkcjonalnych, testowania wydajności, automatyzacji testów API i integracji z narzędziami CI/CD.

Opis szkolenia

Szkolenie „SoapUI: Testowanie Usług Sieciowych w Praktyce” to intensywne szkolenie, które ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy do efektywnego testowania i walidacji usług sieciowych oraz interfejsów API. SoapUI jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do testowania API i stanowi nieoceniony element w zestawie narzędzi każdego testera usług sieciowych.

Co można oczekiwać po ukończeniu szkolenia: Zrozumienie Podstaw Testowania Usług Sieciowych: Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z testowaniem usług sieciowych, takimi jak RESTful, SOAP, żądania HTTP, odpowiedzi i wiele innych. Obsługa Narzędzia SoapUI: Uczestnicy opanują obsługę narzędzia SoapUI, które umożliwia tworzenie, uruchamianie i zarządzanie testami API w sposób intuicyjny i efektywny. Tworzenie Testów Funkcjonalnych: Uczestnicy nauczą się tworzyć testy funkcjonalne do weryfikacji zgodności usług sieciowych z ich specyfikacją i wymaganiami. Testowanie Wydajności i Obciążeniowe: Szkolenie omówi techniki testowania wydajności i obciążeniowego usług sieciowych oraz pokaże, jak korzystać z SoapUI do monitorowania i analizy wydajności. Automatyzacja Testów API: Uczestnicy dowiedzą się, jak automatyzować testy API, co pozwoli na szybsze i bardziej powtarzalne testowanie. Raportowanie i Analiza Wyników: Szkolenie pokaże, jak generować raporty z wynikami testów, analizować dane i identyfikować ewentualne błędy i problemy. Integracja z Narzędziami CI/CD: Uczestnicy poznają sposoby integracji testów API z procesem ciągłej integracji i dostarczania, co przyspieszy cykl rozwoju. Praktyczne Ćwiczenia i Studia przypadków: Szkolenie będzie zawierać liczne praktyczne ćwiczenia i studia przypadków, które pomogą uczestnikom w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

To szkolenie jest odpowiednie zarówno dla testerów oprogramowania, programistów, jak i inżynierów oprogramowania, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie testowania i walidacji usług sieciowych. Po jego ukończeniu uczestnicy będą gotowi do skutecznego testowania i weryfikacji różnych typów usług sieciowych i API. .......

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do testowania usług sieciowych i API.
 • Różnice między RESTful a SOAP.
 • Przegląd narzędzi do testowania usług sieciowych
 • Instalacja narzędzia SoapUI.
 • Konfiguracja środowiska pracy.
 • Zapoznanie z interfejsem użytkownika
 • Tworzenie pierwszego testu w SoapUI.
 • Definiowanie żądań HTTP i odpowiedzi.
 • Wykonywanie testów i ocena wyników.
 • Automatyzacja testów API w SoapUI.
 • Tworzenie skryptów testowych i ich uruchamianie.
 • Zarządzanie testami i testowymi kolekcjam
 • Parametryzowanie testów w SoapUI
 • Przegląd najlepszych praktyk w testowaniu API i usług sieciowych.
 • Strategie testowania i zarządzania testami.
 • Podsumowanie i dyskusja końcowa.
 • Wprowadzenie do testowania wydajności usług sieciowych.
 • Konfiguracja testów wydajności w SoapUI.
 • Analiza wyników testów wydajności.
 • Generowanie raportów z wynikami testów.
 • Analiza wyników testów API.
 • Identyfikacja błędów i problemów.
 • Przegląd najlepszych praktyk w testowaniu API i usług sieciowych.
 • Strategie testowania i zarządzania testami.
 • Podsumowanie i dyskusja końcowa.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Testerzy oprogramowania: Szkolenie może być doskonałą okazją dla testerów oprogramowania, zarówno początkujących, jak i doświadczonych, aby nauczyć się testować i walidować usługi sieciowe za pomocą narzędzia SoapUI. Pomaga to zrozumieć, jak działa testowanie API i jak skutecznie weryfikować funkcjonalność usług sieciowych.

 • Programiści: Programiści mogą skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej zrozumieć, jak korzystać z SoapUI w celu testowania i debugowania swoich własnych usług sieciowych. Szkolenie może pomóc im w tworzeniu bardziej niezawodnych i zgodnych z wymaganiami API.
 • Inżynierowie oprogramowania: Inżynierowie oprogramowania pracujący nad projektami z wykorzystaniem usług sieciowych mogą znaleźć wartość w tym szkoleniu, aby nauczyć się, jak efektywnie testować i monitorować wydajność tych usług oraz jak diagnozować i rozwiązywać ewentualne problemy.

 • Specjaliści ds. jakości oprogramowania: którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie testowania API i usług sieciowych, mogą skorzystać z tego szkolenia. Pomaga to w zrozumieniu, jak tworzyć skuteczne przypadki testowe i asercje w SoapUI.

Korzyści z uczestnictwa

 • Zrozumienie testowania usług sieciowych: Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie koncepcji testowania usług sieciowych, w tym REST i SOAP, co pozwoli im na bardziej skuteczne weryfikowanie funkcjonalności API.

 • Umiejętność korzystania z narzędzia SoapUI: Uczestnicy nauczą się obsługi narzędzia SoapUI, co pozwoli im tworzyć, uruchamiać i zarządzać testami API oraz analizować wyniki testów.

 • Podniesienie jakości oprogramowania: Dzięki umiejętnościom testowania usług sieciowych uczestnicy będą mogli wykrywać błędy i defekty w API na wczesnych etapach projektu, co przyczyni się do podniesienia jakości oprogramowania.

 • Efektywność testów: Szkolenie pomoże w zrozumieniu, jak pisać skuteczne przypadki testowe, asercje i skrypty w SoapUI, co zwiększy efektywność testów API.

 • Skrócenie czasu testowania: Poprawa umiejętności testowania usług sieciowych za pomocą narzędzia SoapUI może przyspieszyć proces testowania

 • Diagnozowanie problemów: Uczestnicy będą w stanie lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy związane z działaniem usług sieciowych

 • Wzrost wartości zawodowej: Posiadanie umiejętności testowania usług sieciowych jest cenione na rynku pracy, co może prowadzić do rozwoju kariery zawodowej.

 • Lepsza współpraca między zespołami: Wspólne szkolenie zespołu testującego i zespołu deweloperskiego w zakresie testowania usług sieciowych może poprawić komunikację i zrozumienie między tymi dwoma grupami.

Formularz kontaktowy