Szkolenie Confluence

SZKOLENIE CONFLUENCE - efektywne zarządzanie treścią w organizacji

jest skierowane do tych, którzy chcą opanować narzędzie Confluence do sprawnego zarządzania wiedzą i dokumentacją w firmie. Celem kursu jest dostarczenie praktycznych umiejętności umożliwiających efektywne korzystanie z Confluence w codziennych zadaniach.

Opis szkolenia

Szkolenie „Confluence – Efektywne zarządzanie treścią w organizacji ” jest skierowane do osób, które chcą poznać i opanować narzędzie Confluence, które służy do zarządzania wiedzą i dokumentacją w organizacji. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie Confluence w codziennej pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych funkcji i możliwości Confluence. Będą mieli okazję nauczyć się tworzenia i edycji treści w Confluence, organizowania przestrzeni roboczych, zarządzania zadaniami, komentowania treści, współpracy w czasie rzeczywistym oraz tworzenia szablonów i przepływów pracy. Wszystkie nasze szkolenia przeprowadzamy zarówno na wersji Cloud jak i Data Center.

Szkolenie Confluence będzie miało formę warsztatową, obejmującą prezentacje, dyskusje, studia przypadków oraz praktyczne ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom na bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy. Będą mieli również okazję zadawać pytania i uzyskać porady od prowadzącego, który posiada doświadczenie w wykorzystywaniu Confluence w różnych organizacjach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać solidne podstawy do efektywnego korzystania z narzędzia Confluence. Będą w stanie tworzyć i udostępniać treści, organizować przestrzenie robocze, zarządzać zadaniami, współpracować zespołowo i wykorzystywać pełen potencjał Confluence w swojej codziennej pracy. .......

Program szkolenia

 • Przegląd funkcji i możliwości Confluence
 • Omówienie korzyści wynikających z efektywnego wykorzystania narzędzia
 • Tworzenie stron i blogów
 • Formatowanie treści i dodawanie multimediów
 • Organizowanie treści w przestrzeniach roboczych
 • Tworzenie i zarządzanie przestrzeniami roboczymi
 • Kontrola dostępu i uprawnień
 • Wyszukiwanie i nawigacja po treściach
 • Tworzenie zadań i listy kontrolne
 • Śledzenie postępu i przypisywanie zadań
 • Tworzenie i zarządzanie harmonogramami projektów
 • Komentowanie i dyskusje na stronach
 • Wymiana informacji i pomysłów
 • Praca zespołowa i śledzenie zmian
 • Tworzenie spersonalizowanych szablonów
 • Automatyzacja procesów za pomocą przepływów pracy
 • Integracja z narzędziami do zarządzania projektami
 • Integracja z systemami monitoringu i raportowania
 • Importowanie zgłoszeń z popularnych formatów jak Excel, Word
 • Zaawansowane wyszukiwanie zgłoszeń
 • Automatyczne generowanie raportów
 • Generowanie wykresów kołowych

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Pracownicy zespołów projektowych: Szkolenie jest skierowane do członków zespołów projektowych, którzy będą korzystać z narzędzia Confluence do zarządzania projektami, dokumentowania postępów, tworzenia harmonogramów i śledzenia zadań. Szkolenie pomogłoby im lepiej zrozumieć funkcje Confluence i wykorzystać je w swojej codziennej pracy.

 • Zespoły IT: Zespoły IT, takie jak administratorzy systemów, inżynierowie oprogramowania i deweloperzy, mogą skorzystać z szkolenia dotyczącego Confluence, aby nauczyć się, jak skonfigurować i dostosować narzędzie, tworzyć i udostępniać dokumentację techniczną, tworzyć przestrzenie robocze dla zespołów projektowych oraz integrować Confluence z innymi narzędziami i systemami.

 • Zespoły ds. Zarządzania wiedzą: Szkolenie może być również przydatne dla zespołów ds. zarządzania wiedzą w organizacji, które mają za zadanie tworzenie i utrzymywanie centralnego repozytorium informacji. Szkolenie pomogłoby im w opanowaniu technik tworzenia treści, organizacji przestrzeni roboczych, tworzenia szablonów i przepływów pracy w Confluence, aby ułatwić udostępnianie i wyszukiwanie wiedzy w organizacji.

 • Liderzy projektów: Osoby pełniące funkcje kierownicze lub menedżerskie, które są odpowiedzialne za zarządzanie projektami, mogą skorzystać z szkolenia dotyczącego Confluence, aby nauczyć się, jak korzystać z narzędzia do monitorowania postępów projektu, śledzenia wyników, zbierania informacji zwrotnych od członków zespołu i udostępniania aktualnych informacji projektowych interesariuszom.

Korzyści z uczestnictwa

 • Lepsze wykorzystanie narzędzia: Szkolenie pozwoli uczestnikom na lepsze poznanie funkcji i możliwości narzędzia Confluence. Dzięki temu będą mogli skorzystać z pełnego potencjału Confluence i wykorzystać go w swojej codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się efektywnie tworzyć i edytować treści, organizować przestrzenie robocze, korzystać z funkcji kolaboracyjnych, zarządzać zadaniami i wieloma innymi aspektami Confluence.

 • Skuteczne zarządzanie informacją: Confluence jest narzędziem służącym do zarządzania wiedzą i dokumentacją w organizacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na naukę skutecznych technik tworzenia, organizowania i udostępniania informacji w Confluence. Dzięki temu uczestnicy będą w stanie łatwiej odnajdywać potrzebne informacje, unikając bałaganu i dublowania treści.

 • Wzrost efektywności i produktywności: Poznanie zaawansowanych funkcji Confluence i optymalnych praktyk korzystania z narzędzia przyczyni się do zwiększenia efektywności i produktywności uczestników. Dzięki lepszemu zrozumieniu Confluence, uczestnicy będą w stanie szybciej tworzyć i udostępniać treści, efektywnie współpracować z innymi członkami zespołu, śledzić postęp projektów i zarządzać zadaniami.

 • Usprawnienie komunikacji i kolaboracji: Confluence umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym i umieszczanie informacji w jednym miejscu. Szkolenie pozwoli uczestnikom na naukę skutecznych technik komunikacji i kolaboracji w Confluence. Będą mogli tworzyć strony, komentować treści, wymieniać się pomysłami, a także śledzić zmiany wprowadzane przez innych członków zespołu.

 • Poprawa zarządzania projektami: Confluence oferuje funkcje związane z zarządzaniem projektami, takie jak tworzenie harmonogramów, śledzenie zadań i monitorowanie postępów. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na lepsze wykorzystanie tych funkcji, co przyczyni się do poprawy zarządzania projektami, lepszej organizacji pracy zespołu i osiągania zamierzonych celów projektowych.

Formularz kontaktowy