Jira Service Management

Jira Service Management

Szkolenie Jira Service Management to szansa na opanowanie skutecznych metod zarządzania projektami i usługami IT. Dostępne stacjonarnie lub online, personalizowane do potrzeb organizacji, wspierają efektywność IT, zadowolenie klientów i poprawę współpracy w firmie.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia Jira Service Management uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak wykorzystać najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami i usługami IT, jak również będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi narzędziami i technikami stosowanymi w tym obszarze. Szkolenie Jira Service Managment może być dostarczone w różnych formatach, w tym jako szkolenia stacjonarne lub online, a także może być dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji lub branży. Uczestnictwo w szkoleniu Jira Service Management może pomóc w poprawie efektywności i wydajności działów IT, zwiększeniu satysfakcji klientów oraz poprawie współpracy i komunikacji w organizacji.......

do potrzeb konkretnej organizacji lub branży. Uczestnictwo w szkoleniu Jira Servicẹ Management może pomóc w poprawie efektywności i wydajności działów IT, zwiększeniu satysfakcji klientów oraz poprawie współpracy i komunikacji w organizacji..

Program szkolenia

 • Przegląd funkcjonalności i możliwości Jira Service Managment,
 • Różnice między Jira Service Managment a Jira Software.
 • Przegląd ustawień i konfiguracji,
 • Dostosowywanie platformy do potrzeb organizacji,
 • Tworzenie i zarządzanie projektami.
 • Przegląd procesu zarządzania projektem,
 • Tworzenie projektów w Jira Service Managment,
 • Dostosowywanie procesów zarządzania projektami.
 • Tworzenie i monitorowanie zgłoszeń,
 • Dostosowywanie procesów obsługi klienta.
 • Przegląd procesu zarządzania incydentami i problemami,
 • Tworzenie i monitorowanie incydentów i problemów,
 • Dostosowywanie procesów zarządzania incydentami i problemami.
 • Tworzenie przejrzystego portalu klienta
 • Nadzorowanie realizacji SLA
 • kolejkowanie zgłoszeń
 • Połączenie  z firmową bazą Confluence
 • Mechanizmy automatyzacji
 • Przegląd procesu zarządzania zmianami,
 • Tworzenie i monitorowanie zmian,
 • Dostosowywanie procesów zarządzania zmianami.
 • Tworzenie raportów i wskaźników kluczowych,
 • Analiza wyników i podejmowanie działań.
 • Przegląd integracji z innymi narzędziami i systemami,
 • Dostosowywanie integracji do potrzeb organizacji. (np. z JIRA Software)
 • Przegląd najlepszych praktyk i standardów w zakresie zarządzania projektami i usługami IT,
 • Omówienie sposobów ich wykorzystania w Jira Service Managment.

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Pracownicy działów IT

 • Specjaliści ds. wsparcia technicznego

 • Menadżerowie projektów

 • Osoby odpowiedzialne za obsługę klienta

 • Osoby odpowiedzialne za dział wsparcia technicznego

Korzyści z uczestnictwa

 • Lepsze zrozumienie funkcjonalności platformy Jira Service Managment: uczestnicy szkolenia będą mieli lepsze zrozumienie różnych funkcjonalności platformy, takich jak zarządzanie incydentami i zmianami, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami klientów oraz raportowanie i analizowanie działań związanych z usługami IT.

 • Poprawa efektywności i wydajności: korzystanie z Jira Service Managment może pomóc w poprawie efektywności i wydajności w działach IT, poprzez usprawnienie procesów zarządzania incydentami i zmianami, śledzenie zgłoszeń klientów oraz monitorowanie i raportowanie działań związanych z usługami IT.

 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Jira Service Management może pomóc w poprawie satysfakcji klientów poprzez zapewnienie szybkiej i skutecznej obsługi zgłoszeń, śledzenie postępu zgłoszeń oraz informowanie klientów o postępach w rozwiązaniu ich problemów.

 • Poprawa współpracy i komunikacji: Jira Service Managment może pomóc w poprawie współpracy i komunikacji między różnymi działami w organizacji, poprzez udostępnianie informacji na temat postępów projektów i działań związanych z usługami IT.

 • Lepsze wykorzystanie platformy Jira Service Management: uczestnicy szkolenia będą mieli lepsze zrozumienie funkcjonalności platformy Jira Service Management i będą w stanie lepiej wykorzystać tę platformę w swojej pracy, co przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla ich organizacji.

Formularz kontaktowy