Co to jest Jira ?

Jira to jedno z najpopularniejszych oraz najwszechstronniejszych narzędzi do zarządzania projektami, rozwijane przez firmę Atlassian. Jira znalazła zastosowanie w różnorodnych dziedzinach, stając się nieodłącznym narzędziem dla zespołów programistycznych, projektowych i biznesowych na całym świecie.

Dzięki Jirze zespoły mają możliwość skutecznego planowania, monitorowania i realizacji projektów. Narzędzie to umożliwia śledzenie postępu prac, zarządzanie błędami, a także obsługę incydentów zgłaszanych przez klientów. Jira jest elastyczna i dostosowuje się do różnych metodologii zarządzania projektem, co czyni ją atrakcyjną opcją dla zespołów pracujących w oparciu o Scrum, Kanban czy też podejście kaskadowe.

W ramach rodziny produktów Jira, firma Atlassian udostępnia kilka produktów, z których każde ma swoje unikalne cechy i zastosowania którym chciałbym abyśmy się teraz bliżej przyjrzeli.

Spis treści:

Co to jest Jira Software?

Jira Software jest dedykowana zespołom programistycznym i wykorzystywana jest głównie do zarządzania projektami związanymi z rozwojem oprogramowania. Jira Software jest najpopularniejszym narzędziem z rodziny „Jira”.. Narzędzie te posiada szereg funkcji i narzędzi które wspierają procesy związane z planowaniem , śledzeniem postępu prac , zarządzaniem zadaniami, błędami a także komunikacją w zespole. Główne funkcje Jira Software obejmują

 • Śledzenie zadań: Jira Software umożliwia tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań, zwanych „issues”. Mogą to być zadania programistyczne, funkcje do zaimplementowania, błędy czy też inne elementy związane z rozwojem oprogramowania.

 • Planowanie sprintów: Jira Software wspiera metodyki Agile, takie jak Scrum. Zespoły mogą planować i monitorować sprinty, określać priorytety zadań oraz śledzić postępy podczas iteracji.

 • Integracja z systemami kontroli wersji: Jira Software łatwo integruje się z popularnymi systemami kontroli wersji, takimi jak Git, umożliwiając śledzenie zmian w kodzie źródłowym.

 • Bogate raportowanie: Narzędzie generuje różnorodne raporty dotyczące postępu projektu, wydajności zespołu czy analizy błędów. To pomaga w podejmowaniu decyzji na podstawie danych.

 • Dostosowanie: Jira Software jest elastyczna i dostosowuje się do potrzeb zespołu. Użytkownicy mogą dostosować schematy zadań, workflow’y, pola i inne elementy według własnych preferencji.

Jira Software jest często stosowana przez zespoły pracujące w metodykach zwinnych, takich jak Scrum czy Kanban, gdzie ważne jest skoncentrowanie się na elastycznym podejściu do projektowania i dostarczania oprogramowania. Dzięki temu narzędziu zespoły są w stanie efektywnie zarządzać projektem, monitorować postępy i szybko reagować na zmiany w trakcie rozwoju produktu.

Jira Software jest dostarczana przez firmę Atlassian w dwóch głównych formach: w chmurze (Jira Software Cloud) oraz jako oprogramowanie do instalacji we własnej infrastrukturze (Jira Software Server/Data Center). Przy czym wsparcie techniczne oraz rozwój wersji Jira Software Server kończy się z dniem 15.02.2024 roku więc warto rozważyć przejście na format Jira Cloud/Jira Data Center aby mieć dostęp do najnowszych funkcjonalności oraz poprawek bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące funkcjonalności dostępnych w poszczególnych wersjach znajdziesz na stronie producenta. https://www.atlassian.com/software/jira/pricing

 • Jira Software Cloud: Jira Software Cloud to usługa oparta na chmurze, co oznacza, że korzysta z infrastruktury hostowanej przez Atlassian. To rozwiązanie eliminuje konieczność samodzielnego zarządzania infrastrukturą, aktualizacji i konfiguracją. Klienci zyskują dostęp do Jira Software poprzez przeglądarkę internetową, co sprawia, że jest to wygodne rozwiązanie dla zespołów, które preferują elastyczność i skalowalność usługi w chmurze. Jira Software Cloud udostępniona jest w czterech wersjach . Jira Software Free, Jira Software Stanrard, Jira Software Premium, Jira Software Enterprise. Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami zostały opisane poniżej

 • Jira Data Center, alternatywnie, Jira Software może być zainstalowana na własnej infrastrukturze. Wersje dedykowane serwerom o większej skalowalności, z optymalizacją dla środowisk wymagających wysokiej dostępności, noszą nazwę Jira Software Data Center. Te wersje umożliwiają pełną kontrolę nad środowiskiem, co może być korzystne dla organizacji o szczególnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, dostępności i dostosowania. Licencje dla wersji Jira Data Center zaczynają się od 500 użytkowników

Co to jest Jira Service Management?

Jira Service Management to produkt wchodzący w skład rodziny narzędzi Jira. JSM (Jira Software Management) to platforma przeznaczona do zarządzania usługami, obsługi klienta i rozwiązywania problemów związanych z dostarczaniem usług w organizacjach. Jira Service Management umożliwia efektywne śledzenie, zarządzanie i rozwiązywanie zgłoszeń klientów oraz dostarczanie wysokiej jakości usług. Wraz z innymi produktami z rodziny Jira, takimi jak Jira Software, tworzy kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i obsługi klienta w ramach jednej platformy.

Główne cechy Jira Service Management obejmują:

 • Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi (tickets): Jira Service Management umożliwia łatwe zgłaszanie przez klientów różnych problemów, pytań czy żądań obsługi. Te zgłoszenia są reprezentowane jako „tickets” i mogą być skutecznie przypisywane, monitorowane i rozwiązywane.

 • Portal klienta: Platforma oferuje portal klienta, który umożliwia klientom zgłaszanie problemów, śledzenie postępu ich rozwiązania oraz dostęp do odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).

 • Automatyzacja procesów: Jira Service Management pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów obsługi klienta, co może przyspieszyć rozwiązanie problemów i usprawnić pracę zespołów obsługi.

 • Baza wiedzy: Narzędzie to pozwala na utworzenie i zarządzanie bazą wiedzy, co umożliwia klientom samodzielne znalezienie odpowiedzi na często pojawiające się pytania bez konieczności kontaktu z zespołem obsługi. Wymaga zakupu licencji Confluence

 • Raportowanie i analiza: Jira Service Management dostarcza narzędzi do generowania raportów dotyczących obsługi klienta, co umożliwia śledzenie wydajności zespołu obsługi oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Jira Service Management dostarczana jest przez firmę Atlassian w dwóch głównych formach: w chmurze (Jira Service Management Cloud) oraz Jira Service Management Data Center. W chmurze dostępne są wersje Free, Standard, Premium oraz Enterprise. Szczegóły funkcjonalności w poszczególnych wersjach znajdują się na stronie producenta https://www.atlassian.com/software/jira/service-management/pricing

Co to jest Jira Work Management?

Jira Work Management została stworzona z myślą o zespołach pracujących nad zadaniami biznesowymi, projektami marketingowymi, planowaniem działań czy też zarządzaniem projektami, które nie są ściśle związane z programowaniem.

Główne cechy Jira Work Management obejmują:

 • Zarządzanie projektami biznesowymi: Narzędzie to umożliwia zespołom biznesowym planowanie, śledzenie i zarządzanie projektami bez konieczności korzystania z bardziej złożonych narzędzi projektowych.

 • Śledzenie zadań i harmonogramowanie: Jira Work Management pozwala na definiowanie i śledzenie zadań, harmonogramowanie działań oraz przypisywanie zadań do konkretnych osób w zespole.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika: Narzędzie oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, co ułatwia korzystanie z niego nawet dla osób spoza dziedziny programowania czy IT.

 • Dostosowanie Jira Work Management: umożliwia dostosowanie procesów pracy do konkretnych potrzeb zespołów biznesowych, co pozwala na elastyczne dostosowanie narzędzia do konkretnego środowiska.

 • Raportowanie i analiza: Podobnie jak inne produkty z rodziny Jira, Jira Work Management dostarcza narzędzi do generowania raportów i analizy postępu projektów oraz wydajności zespołów.

Jira Work Management jest skierowana do zespołów, które pracują nad różnorodnymi projektami biznesowymi i potrzebują narzędzia, które jest dostosowane do ich specyficznych potrzeb, jednocześnie korzystając z infrastruktury i elastyczności oferowanej przez platformę Jira.

Co to jest Jira Align?

Jira Align to platforma do skalowania Agile i zarządzania transformacjami Agile, dostarczana przez firmę Atlassian. Jest przeznaczona do obsługi dużych organizacji, które przechodzą przez transformację Agile na poziomie całej firmy. Jira Align oferuje zestaw narzędzi do zarządzania portfelem projektów, planowania strategicznego, śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i innych aspektów związanych ze skalowaniem praktyk Agile.

Główne cechy Jira Align obejmują:

 • Skalowanie Agile: Jira Align dostarcza mechanizmy wspierające skalowanie praktyk Agile na poziomie całej organizacji, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami i zespołami na dużą skalę.

 • Zarządzanie portfelem projektów: Platforma ta umożliwia zarządzanie portfelem projektów, co obejmuje priorytetyzację, planowanie i alokację zasobów w kontekście strategii organizacji.

 • Planowanie strategiczne: Jira Align wspiera planowanie strategiczne poprzez określanie celów biznesowych, strategii i kierunków organizacji, a następnie mapowanie tych elementów na konkretne inicjatywy i zadania.

 • Śledzenie postępu i analiza danych: Narzędzie umożliwia śledzenie postępu projektów, zarówno na poziomie detali, jak i całego portfela. Zapewnia również narzędzia do analizy danych i generowania raportów.

 • Integracja z narzędziami Agile: Jira Align integruje się z innymi narzędziami firmy Atlassian, takimi jak Jira Software, co umożliwia płynne przejście od etapu planowania strategicznego do realizacji projektów w praktykach Agile.

Jira Align jest skierowana do dużych organizacji, które pragną wprowadzić praktyki Agile na szerszą skalę, zarówno na poziomie zespołów, jak i całych działów czy nawet firmy. Platforma ta pomaga w ułatwieniu komunikacji, synchronizacji działań różnych zespołów oraz dostosowaniu strategii biznesowej do szybko zmieniającego się środowiska rynkowego