JIRA – jak utworzyć zgłoszenia poprzez email

Aby usprawnić proces obsługi zgłoszeń w firmie, możemy wykorzystać wbudowany mechanizm automatycznego zakładania zgłoszeń na podstawie  wysłanego maila. Mechanizm ten dostępny jest w takich produktach  jak  np. JIRA Software czy Jira Work Management. Rozwiązanie to pozwala na szybkie zakładanie zgłoszeń, ograniczając konieczność wykonywania tego z wykorzystaniem interfejsu UI JIRY. Często rozwiązanie takie jest stosowane do obsługi wewnętrznych zgłoszeń w ramach organizacji.

1. Konfiguracja – Jira Cloud

Zgłoszenia oraz komentarze w systemie JIRA mogą być tworzone poprzez wiadomość e-mail wysłaną do domyślnego serwera e-mail POP systemu JIRA w wersji Jira Cloud lub Jira Data Center / Jira Server.  Drugim rozwiązaniem jest dodanie specjalnej skrzynki pocztowej na zakładane zgłoszenia w systemie Jira. Aby dokonać tej konfiguracji, należy posiadać uprawnienia „Administer JIRA

Aby sprawdzić, jaki mamy adres poczty przychodzącej w systemie Jira Cloud, musimy przejść do konfiguracji ustawień

ustawieniaMail >> Incoming mail

ustawienia 2

Następnie musimy dodać mechanizm obsługi poczty.

  • Mail Handlers.
  • Add  incoming mail handler.

incoming email

Wybierz „Create a new issue or add a comment to an existing issue”. Opcja ta pozwoli na automatyczne zakładanie zgłoszeń z wykorzystaniem maili.

Create Issue

Następnie musimy skonfigurować projekt, w którym mają  się zakładać zgłoszenia oraz ustalić, jakiego będą typu. Ważne  jest również ustawienie osoby, która będzie twórcą zgłoszenia. W sytuacji, gdy nie ustawimy tego parametru, mechanizm nie zadziała poprawnie.

Osoba Tworząca

Nasza finalna konfiguracja powinna wyglądać tak samo jak ze zdjęcia poniżej

Ostateczna konfiguracja

Po konfiguracji wystarczy wysłać maila na wykorzystywany adres wewnętrzny (np. jira@jirasoftwarepres.atlassian.net).  Po chwili mailowe zgłoszenie zostanie założone w systemie.

zgłoszenie z maila

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy przy administracji/konfiguracji JIRY lub potrzebujesz szkoleń z administracji albo użytkowania systemu – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem jira@eduamp.pl.

Share This Post!