JIRA – MIGRACJA Z JIRA SERVER DO JIRA DATA CENTER LUB JIRA CLOUD

Dobre narzędzie wspierające firmę w organizacji oraz zarządzaniu projektami to 🔑 do sukcesu. Firma Atlassian, która jest producentem jednego z najpopularniejszych narzędzi do zwinnego zarządzania projektami, wprowadza kilka bardzo istotnych zmian. 🚩Już 15 lutego 2024 nastąpi koniec wsparcia technicznego Twoich produktów Server (Jira Server itp.). Do tego czasu powinieneś zaplanować oraz przeprowadzić w którym kierunku iść dalej z Twoimi produktami – czy migrować się na platformę Jira Cloud czy na własną instancję Data Center. Zapoznajmy się teraz z podstawowymi możliwościami poszczególnych rozwiązań

JIRA CLOUD

 • Dostępna na infrastrukturze firmy Atlassian przez co brak konieczności dbania o dodatkową infrastrukturę

 • Możliwość rozliczania się miesięcznie lub rocznie w zależności od Twoich preferencji

 • Możliwość stosowania narzędzia już dla niewielkich zespołów

 • Dostępność różnych wersji (Free, Standard, Premium, Enterprise) zawierających różne dodatkowe funkcjonalności

 • W przypadku wersji Premium dostęp do mechanizmu Advanced Roadmap pozwające na bardziej elastyczne zarządzanie projektem

 • Automatyczna aktualizacja do najnowszych wersji Cloud’owych

 • Możliwość automatyzowania podstawowych operacji bez konieczności programowania – automatyczne zakładanie zgłoszeń na podstawie różnych zdarzeń w systemie – i wiele innych

JIRA DATA CENTER

 • Możliwość instalacji na własnej infrastrukturze

 • Możliwość automatyzowania podstawowych operacji bez konieczności programowania – automatyczne zakładanie zgłoszeń na podstawie różnych zdarzeń w systemie – i wiele innych

 • Możliwość uruchomienia na usługach AWS lub AZURE

 • Możliwość archiwizacji projektów

 • Możliwość uruchomienia instancji w klastrach typu Active-Active

 • Opłata roczna

 • Przeznaczona raczej dla dużych organizacji

 • Dostęp do Advanced Roadmap pozwalającej na strategiczne planowanie produktów i śledzenie postępu prac dla projektów oraz zespołów

 • Próg wejścia to 500 użytkowników (koszt około 42 000$ rocznie)

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub pomocy przy procesie migracji JIRY Server do wersji Cloud lub Data Center zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami poprzez biuro@eduamp.pl

Share This Post!