Integracja JIRY ze Slackiem

W dzisiejszym artykule przedstawimy sposób na integrację narzędzia JIRA z popularnym komunikatorem Slack. Integracje zrealizujemy na przykładzie wersji systemu JIRA w wersji Cloud. Po skonfigurowaniu integracji Ty i Twój zespół będziecie mieć takie możliwości jak:
 • Osobiste powiadomienia JIRA w Slack – otrzymywanie powiadomień z systemu Jira do Slack za pośrednictwem wiadomości prywatnej z @Jira. Pozwala to również ograniczyć liczbę otrzymywanych powiadomień drogą mailową
 • Połącz projekty JIRA ze Slack – otrzymywanie powiadomień na temat konkretnego projektu w narzędziu Slack. Powiadomienia możesz otrzymywać wiadomością prywatną lub na konkretny kanał
 • Podgląd zgłoszeń – automatycznie wysyłaj przydatne podglądy zgłoszeń za każdym razem gdy w konwersacji wysyłany jest link do zgłoszenia (KEY-NR)
 • Twórz zgłoszenia ze Slackiem – Twórz zgłoszenia w systemie JIRA bezpośrednio ze Slacka

Etapy integracji JIRA ze Slackiem

 • Zapewnienie wymagań wstępnych przed przejściem do konfiguracji właściwej
 • Krok 1 to to wybranie projektu pod który chcemy ustawić powiadomienia Slack i przejście do opcji konfiguracyjnych projektu Project – > Project Settings – > Apps – > Slack Integration

Konfiguracja projektu w JIRA

 • W kroku 2 naciskamy przycisk „Connect to Slack

Podłącz do Slack

 • W kroku 3 wskaż  Workspace oraz kanał który będzie zintegrowany z JIRĄ


Połączenie ze Slackiem Poprawne połączenie

Konfiguracja powiadomień Slack

 • Dostosowywanie wiadomości które są wysyłany na kanał Slack
Krok 1 – Aby dostosować szczegółowość i rodzaj powiadomień które otrzymujemy na kanał musimy wejść w opcję konfiguracyjne naszej integracji.
Konfiguracja Slacka
W konfiguracji masz możliwość ustawienia  jak będzie wyglądał format wiadomości które będą wysyłane na kanał lub w prywatnej wiadomości. Masz dwie opcje pierwsza są to skrócone wiadomości (Truncaded) a druga pełna (Show entire text for summary, description, comment and worklog)
Truncated Full
 • Ustawienie w jakich sytuacjach mają zostać wysyłane notyfikacje na nasz kanał wskazany kanał #/ Slack

W konfiguracji masz również możliwość ustawienia  w jakich okolicznościach otrzymujesz powiadomienia z systemu JIRA na Slacka.

Konfiguracja zdarzeń

Wykorzystanie Slacka w użytkowaniu JIRA

 • Używanie JIRY od strony narzędzia Slack
  • Wyświetlenie wszystkich poleceń dostępnych do obsługi JIRY (/jira help)

Polecenia

  • /jira KEY-1 – wyświetla szczegóły dotyczące zgłoszenia o wskazanym numerze

Szczegóły zgłoszenia

  • /jira create [issueType] [Summary] [description] pozwala tworzenie zgłoszenia bezpośrednio z narzędzia Slack.
   Tworzenie zgłoszenia ze Slacka
  • Operacje na zgłoszeniach bezpośrednio ze Slacka

Edycja zgłoszenia

Share This Post!