Jak wykonać modyfikację grupową ?

Załóżmy, że masz grupę bardzo wielu podobnych zgłoszeń w JIRA, na których musisz przeprowadzić pewną operację, wymagającą wykonania kopii, aktualizacji pól lub zmiany projektu. Zamiast wykonywać te operacje indywidualnie, skorzystaj z funkcji zmiany grupowej. Dzięki temu zaoszczędzisz czas podczas dokonywania masowych modyfikacji. 🚀

Jak przeprowadzić operację grupową:

– Wyfiltruj zgłoszenia, na których chcesz dokonać zmian – użyj prostego lub zaawansowanego filtrowania.
– Kliknij trzy kropki.
– Wybierz opcję „Zmiana grupowa”.
– Przeprowadź pożądaną zmianę grupową. 🛠️

Możliwe operacje podczas zmian grupowych:

– Aktualizacja zgłoszeń i poszczególnych pól (np. priorytet, dodawanie komentarza, nadawanie fajnych etykiet). 🛠️
– Przenoszenie zgłoszeń do innego projektu. 🔄
– Zmiana statusu zgłoszeń. 📊
– Usuwanie zgłoszeń. ❌
– Obserwowanie zgłoszeń. 👀
– Przestawanie obserwowania zgłoszeń. 🚫

Jakie uprawnienia są wymagane:

Aby przeprowadzić operację grupową, musisz należeć do grupy posiadającej globalne uprawnienie „Dokonywanie masowych zmian”. Domyślnie to uprawnienie jest dostępne dla wszystkich użytkowników.
Możesz dokonywać operacji zmian grupowych jedynie na zgłoszeniach, do których masz dostęp. Na przykład, możesz mieć uprawnienia do aktualizacji pól, ale brak uprawnień do przenoszenia zgłoszeń między projektami. 🚦

– Ograniczenia operacji grupowych:
Możesz zmienić grupowo nie więcej niż 1000 zgłoszeń podczas jednej operacji