Professional Scrum Product Owner

Professional Scrum Product Owner (PSPO 1)

jest to intensywny, dwudniowy warsztat, który wprowadza uczestników w zaawansowane techniki Zwinnego Zarządzania Produktem. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają kluczową wiedzę dotyczącą roli Product Ownera w Scrum, zrozumienia różnic między zarządzaniem produktem w Scrum a tradycyjnym podejściem, a także skutecznych metod planowania dostarczania wartości.

Opis szkolenia

Szkolenie Professional Scrum Product Owner to dwudniowy warsztat, który wprowadza uczestników w zaawansowane techniki Zwinnego Zarządzania Produktem. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat roli Product Ownera w Scrum oraz odkrywają różnice między zarządzaniem produktem w Scrum a tradycyjnym zarządzaniem. Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak znaleźć i dostarczać wartość.

Podczas tych dwóch intensywnych dni poruszamy tematykę różnic pomiędzy zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem. Uczestnicy dowiadują się, jak efektywnie planować dostarczanie wartości w kolejnych wydaniach, zgodnie z najlepszymi praktykami Agile. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych aspektach pracy Product Ownera, takich jak wyznaczanie celów, tworzenie i zarządzanie backlogiem oraz skuteczna komunikacja z interesariuszami.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli Product Ownera w zwinnej organizacji, nasze dwudniowe szkolenie Professional Scrum Product Owner jest idealnym wyborem. Dołącz do nas, aby odkryć, jak skutecznie zarządzać produktem, dostarczać wartość i odnosić sukcesy w dynamicznym świecie Agile.

Program szkolenia

 • Czas trwania egzaminu
 • Budowa pytań pod egzamin PSPO1
 • Jak przygotować się dobrze do egzaminu PSPO1
 • Przegląd podstawowych zasad i wartości Scrum
 • Wyjaśnienie terminologii i kluczowych elementów Scrum
 • Organizacja zespołu Scrum i ich roli
 • Tworzenie i utrzymywanie backlogu produktu
 • Priorytetyzacja wymagań i funkcji
 • Zrozumienie technik estymacji backlogu
 • Przygotowanie planu wersji i określenie celów
 • Techniki prognozowania postępu projektu
 • Zarządzanie ryzykiem i uwzględnianie niepewności w planowaniu
 • Skuteczna komunikacja z zespołem Scrum i interesariuszami
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Współpraca z zespołem developerskim w procesie tworzenia i dostarczania produktu
 • Metryki i wskaźniki użyteczne do monitorowania postępu projektu
 • Techniki pomiaru wartości dostarczanej przez produkt
 • Adaptacyjne podejście do monitorowania postępów i dostosowywania strategii
 • Zarządzanie zmianami w backlogu produktu
 • Odpowiednie zarządzanie priorytetami i zmieniającymi się wymaganiami
 • Efektywne reagowanie na oczekiwania klienta i zmieniające się warunki rynkowe
 • Przeprowadzenie próbnego egzaminu
 • Omówienie wyników testów

NAJBLIŻSZE TERMINY

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 • Szkolenie PSPO jest polecane dla osób, które już mają podstawową wiedzę na temat Scrum lub doświadczenie w pracy z zespołami Agile. Jest skierowane do właścicieli produktu, menedżerów produktu, analityków biznesowych oraz innych profesjonalistów zaangażowanych w rozwijanie i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnych umiejętności i narzędzi, które pomogą im skutecznie pełnić rolę właściciela produktu i odnosić sukcesy w dynamicznym środowisku Scrum. .......

Korzyści z uczestnictwa

 • Zrozumienie roli właściciela produktu: Szkolenie PSPO pomaga uczestnikom w pełnym zrozumieniu roli właściciela produktu w zespołach Agile/Scrum. Poznają najważniejsze zadania, obowiązki i odpowiedzialności właściciela produktu oraz jak skutecznie współpracować z innymi członkami zespołu.

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania produktem: Szkolenie PSPO dostarcza uczestnikom narzędzi i technik niezbędnych do efektywnego zarządzania produktem w środowisku Scrum. Uczą się tworzenia i priorytetyzowania backlogu produktu, planowania wersji, zarządzania wymaganiami i dostarczania wartości dla klienta.

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Jako właściciel produktu, komunikacja jest kluczowa w pracy z zespołem i interesariuszami. Szkolenie PSPO pomaga uczestnikom w doskonaleniu umiejętności komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Uczą się skutecznego negocjowania, prezentowania pomysłów i zarządzania oczekiwaniami interesariuszy.

 • Zwiększenie wartości dostarczanej przez produkt: Szkolenie PSPO koncentruje się na dostarczaniu wartości dla klienta. Uczestnicy uczą się, jak identyfikować i priorytetyzować najważniejsze wymagania, jak zweryfikować i walidować dostarczane funkcje oraz jak monitorować sukces i efektywność produktu.

 • Poprawa efektywności zespołu: Właściciel produktu odgrywa ważną rolę w zapewnianiu płynnej współpracy w zespole Scrum. Szkolenie PSPO pomaga uczestnikom zrozumieć, jak efektywnie współpracować z członkami zespołu, jak wspierać ich w realizacji celów projektu oraz jak rozwiązywać ewentualne konflikty.

 • Certyfikacja i uznanie branżowe: Ukończenie szkolenia PSPO daje uczestnikom możliwość zdobycia certyfikatu PSPO, który potwierdza ich wiedzę i umiejętności jako właściciela produktu. Posiadanie certyfikatu PSPO jest uznawane w branży jako dowód kompetencji i może przyczynić się do zwiększenia szans na rozwój kariery.

Formularz kontaktowy