Jak zliczać ponownie otwarte zgłoszenia z wykorzystaniem „Automation” i „Smart-Value”

Ostatnio jeden z naszych klientów poprosił nas o dodanie funkcjonalności automatycznego zliczania, ile razy zgłoszenie zostało ponownie otwarte po zamknięciu. Zadanie dotyczyło śledzenia liczby poprawek, które nasz zespół wprowadzał, oraz informacji o tym, ile razy dana poprawka była ponownie zwracana z testów do kolejnych korekt.

Jira nie posiada wbudowanej funkcji umożliwiającej to zliczanie, więc konieczne było kreatywne podejście, aby spełnić oczekiwania klienta. Kluczowym założeniem było uniknięcie korzystania z zewnętrznych dodatków, zwłaszcza że większość z nich jest płatna, a przy licencjach na poziomie 1000+ użytkowników mogą generować znaczne koszty.

Aby zaimplementować tę funkcjonalność, skorzystaliśmy z wbudowanej możliwości „Automation” oraz tzw. „Smart-Values”, które umożliwiają zaawansowane manipulacje danymi w tzw. „Custom Fieldach”. Oto kroki, jakie podjęliśmy, aby dodać tę funkcjonalność:

 1. Utwórz nowe pole niestandardowe (Custom Field):
  • Przejdź do panelu administracyjnego Jira.
  • W sekcji „Issues” (Zgłoszenia) wybierz „Custom Fields” (Pola niestandardowe).
  • Dodaj nowe pole niestandardowe o typie „Number Field” (Pole liczbowe).
  • Przypisz mu odpowiednią nazwę, na przykład „ReopenCount”.
 2. Stwórz nową regułę automatyzacji (Automation Rule):
  • Przejdź do sekcji „Automation” w panelu administracyjnym Jira.
  • Utwórz nową regułę automatyzacji, nadając jej odpowiednią nazwę.
  • Wybierz odpowiedni „Trigger”,”Issue Transitioned”
  • Dodaj warunki, aby obejmować sytuacje, gdy zgłoszenie jest ponownie otwierane. (np.. Z Done do ToDo)
  • Dodaj nową akcję do reguły – „Edit Issue”
  • Znajdź opcję „Edit Custom Field” (Edytuj pole niestandardowe) i wybierz wcześniej utworzone pole „ReopenCount”.
  • Skorzystaj z „Smart-Values”, na przykład  {{#=}}{{issue.reopencount}} + 1{{/}} , aby zaktualizować wartość pola o jeden.
 3. Przetestuj i wdroż:
  • Przetestuj regułę automatyzacji, upewniając się, że liczba ponownych otwarć jest zliczana poprawnie.
  • Wdroż regułę do odpowiednich projektów lub projektów.

Dzięki tym krokom będziesz w stanie śledzić, ile razy zgłoszenie zostało ponownie otwarte po zamknięciu, spełniając jednocześnie oczekiwania klienta bez konieczności korzystania z dodatkowych płatnych rozszerzeń.

Jak zliczać